15.01.2019

SAVE THE DATE: 12 Oct 2019 Nordic-Baltic Conference in Vantaa

Please mark your calendars and save the date to attend the Graduate Women’s Nordic-Baltic conference at the Finnish Science Center Heureka, Vantaa on Saturday 12 October 2019. The program will be published later this spring.

There will be accompanying events also on Friday the 11th and Sunday the 13th of October.

The previous Nordic-Baltic conferences have been held in Estonia (2016) and Lithuania (2017).

Organizers: Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing, Felag Islenzkra Haskolakvenna, Kvinnliga Akademikers Förening, Lietuvos Universitetų Moterų Asociacija, Norske Kvinnelige Akademikere and Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry.

08.01.2019

7.2.2019 Oulu: Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista

Aika: Torstai 7.2.2019 klo 13.00 – 17.00
Paikka: Oulun pääkirjasto Pakkalan sali (Kaarlenväylä 3, Oulu)

Seminaarin puhujina:

KTM, TkT Minna Komulainen
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala
Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen (Oulun Kauppakamari)
Yliopistotutkija Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto)

Voit ilmoittautua seminaariin täällä.

Lisäksi voit lähettää paneelikeskustelua varten kysymyksiä etukäteen osoitteeseen oan.info [a] gmail.com.

Tervetuloa!

07.01.2019

4.2.2019 Lahti: Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista

Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 16.30 – 19.30
Paikka: Kaupunginkirjaston auditorio, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti

OHJELMA
16.30-16.45
Tervetuloa ja johdatus teemoihin
Liisa Koskinen, Lahden Akateemiset Naiset ry, vpj. ja Salla Aas, Heinolan Akateemiset Naiset ry, pj.

16.45-17.15
Työn murros ja tasa-arvo
Pasi Pyöriä, YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

17.15-17.45
Naisten uusi osaaminen
Susanna Bairoh, tutkimuspäällikkö, Tekniikan akateemiset TEK

17.45-18.15 kahvitauko

18.15-18.45
Hoiva ja robotiikka
Helinä Melkas, professori, LUT-yliopisto

18.45-19.15
Muutos on mahdollisuus – positiivisesti kohti uudistuvaa työelämää
Kristiina Ketomäki, toimitusjohtaja, Plastep Oy

19.15-19.30
Loppukeskustelu, Liisa Koskinen ja Salla Aas

Tilaisuus päättyy.

 

Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

 

Lisätietoja: Merja Ojansivu, merja.ojansivu[a]gmail.com (Heinola) ja Leena Hyttinen, leena.hyttinen(a)outlook.com (Lahti)

05.12.2018

Naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 on luettavissa kokonaan täältä.

TASA-ARVO LÄHTEE KASVATUKSESTA

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden
  rajaaminen on heikentänyt naisten kokoaikaisen työssäkäynnin mahdollisuuksia sekä työn ja
  perheen yhteensovittamisen ja hoivavastuun tasaisemman jakautumisen edellytyksiä.
 • Varhaiskasvatuksen on oltava sukupuoli- ja tasa-arvotietoista. Tasa-arvolain velvoite
  suunnitelmallisesta tasa-arvotyöstä tulee ulottaa varhaiskasvatukseen ja sen toteutumista
  valvoa.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen on kuuluttava opettajien ja kasvattajien
  ammatilliseen osaamiseen. Tasa-arvokoulutus tulee sisällyttää pakollisena osana opettajien,
  mukaan lukien lastentarhanopettajat, koulutukseen ja täydennyskoulutukseen.
 • Opetuksen ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava
  sukupuolitietoisella opetuksella, oppimateriaaleilla ja oppilaanohjauksella. Naisia on
  kannustettava ja koulutettava digitaalisen kehityksen kärkijoukkoihin.
 • Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän sekä kiusaamisen vastaista työtä
  kouluissa on tehostettava ja opettajien ja rehtoreiden osaamista häirinnän tunnistamisessa
  vahvistettava.

TYÖELÄMÄ TARVITSEE TASA-ARVOA

 • Perusteettomat palkkaerot on poistettava. Palkkatasa-arvoa on edistettävä tehostamalla
  tasa-arvolain velvoitteiden noudattamisen valvontaa ja varaamalla tasa-arvovaltuutetulle
  asianmukaiset resurssit valvontatyöhön. Samapalkkaisuusohjelman toteuttamista on
  vauhditettava ja luottamusmiesten asemaa ja oikeuksia työpaikoilla vahvistettava.
 • Hallituskauden loppuun mennessä on säädettävä Islannin mallin mukainen
  samapalkkaisuuslaki. Erityisesti on edistettävä maahanmuuttajataustaisten ja vammaisten
  naisten työllistymistä ja samapalkkaisuutta.
 • Kilpailukykyä kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota naisten työsuhteisiin ja
  naisvaltaisiin aloihin. Työmarkkinat eivät voi perustua naisten vastentahtoisille osa- ja
  määräaikaisille työsuhteille.
 • Naisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä yritysten hallitusten jäseniksi ja muihin
  johtaviin asemiin on parannettava. Naisten osuutta listayhtiöiden hallituksissa on
  kasvatettava sukupuolikiintiöllä.
 • Työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava. Naisten osallistuminen ja
  sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja
  kärkihankkeita.
 • Sosiaaliturvaa uudistettaessa on varmistettava, että vaikutukset eri naisryhmiin ovat
  myönteiset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ikääntyneiden naisten, yksinhuoltajien,
  vammaisten ja maahanmuuttajanaisten toimeentuloon.
 • Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden
  edistämiseksi 6+6+6 -mallin mukaisesti. Isille korvamerkittyä osuutta tulee lisätä
  tuntuvasti. Uudistukselle on varattava riittävät resurssit. Perhevapaajärjestelmän tulee olla
  joustava ja huomioida perheiden monimuotoisuus.
 • Lakimuutosten yhteydessä on luovuttava sukupuolittuneista ammattinimikkeistä.

 

Tutustu lisäksi tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle luovuttamaan vuosikertomukseen 2018 ja sen pohjalta esitettyihin suosituksiin. Tasa-arvo ei ole valmis eikä sen saavuttamiseen ole myöskään varattu riittäviä resursseja.

06.10.2018

Liiton 96. vuosikokouksen henkilövalinnat

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 96. vuosikokous valitsi Liiton puheenjohtajaksi 2019 – 2021 KTM Kirsi Jokikokon (kuvassa) Oulun Akateemiset Naiset ry:stä.

Kuva: Maria Kämäri

Kirsin jäljellä olevalle I varapuheenjohtajan kaudelle 2019 – 2020 valittiin FM Marketta Holopainen Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry:stä.

Lisäksi keskushallitukseen valittiin kolme hallitusjäsentä kaudelle 2019 – 2021:

TkT, KTM Minna Komulainen (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.)

YTT, KL Sari Kuusela (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)

FM Leea Paija (Helsingin Akateemiset Naiset ry.)

Lämpimät onnittelut valituille!

* * *

Förbundets 96:s årsmöte 6.10.2018 utsåg EM Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.) till ny ordförande för treårsperioden 2019 – 2021. Till förbundets I viceordförande för 2019 – 2020 valdes FM Marketta Holopainen (Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.).

Till styrelsemedlemmar 2019 – 2021 valdes:

TkD, EM Minna Komulainen (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.)

SVD, PeL Sari Kuusela (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)

FM Leea Paija (Helsingin Akateemiset Naiset ry.)

Varmt grattis till alla!

Bild: Maria Kämäri

27.09.2018

MERKITSE KALENTERIIN: 17. – 19.5.2019 Dundee: UWE Meet and Greet 2019

Euroopan Akateemiset Naiset (University Women of Europe, UWE) kokoontuvat vuosittain sekä viralliseen vuosikokoukseen että Meet and Greet -verkostotapaamiseen. Merkitsethän toukokuisen tapaamisen jo kalenteriisi. Skotlanti kutsuu!

We are pleased to invite you to the next UWE Meet and Greet event in Dundee (City of Discovery), Scotland on 17th – 19th May 2019. The University of Dundee and the City Chambers are already confirmed as venues for this event which will be a combination of Discussion, Friendship and Culture This year, our Conference theme is ”My Identity. My Story”.

We are looking forward to meeting you, speakers will be announced very soon along with the information about the registration etc. and we hope that a number of you will be able to join us in Scotland next year.

The Conference is open to all members of the University Women of Europe and their friends.

16.08.2018

Ehdota Vuoden Jäsenteko -palkinnon saajaa

Vuoden Jäsenteko -palkinnon tarkoituksena on palkita paikallisyhdistyksiä toimintamuodoista, jotka ovat kehittäneet niiden toimintaa ja joista voisi olla hyötyä ja iloa myös muissa paikallisyhdistyksissä. Palkinto myönnettiin 2018 vuosikokouksessa ensimmäistä kertaa.

Vuoden 2018 palkinnot myönnettiin poikkeuksellisesti viidelle yhdistykselle. Oulun yhdistys palkittiin jäsenhankintakategoriassa Pohjois-Suomen toiminnan elvyttämisestä. Samassa kategoriassa palkittiin myös Turun yhdistys roll-upin käytöstä erilaisissa esittelytilaisuuksissa. Ohjelmatarjontakategoriassa palkinnon sai Rauman yhdistys, joka järjesti Liiton jäsenille maksuttoman vuosikokouksen. Villi kortti -kategoriassa palkittiin Tampereen ja Vantaan yhdistykset. Tampereella on taltioitu ansiokkaasti yhdistyksen historiaa. Vantaalla käynnistettiin Tehdään yhdessä -hanke, joka lisää kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteyksiä ja joka tukee maahanmuuttajien työllistymistä. Palkittujen yhdistysten jäsentekoihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Ehdotukset vuoden 2019 palkinnonsaajista tulee tehdä 15.8.2019 mennessä: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

* * *

Förbundet belönar lokalföreningar av aktiviteter som har utvecklat sin verksamhet och som kan hjälpa också andra föreningar. Priset delades ut för första gången i Förbundets årsmöte 2018 och fem lokalföreningar (Raumo, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) vann priset (á 200 €). Det finns fyra kategorier att tävla i: digitala experter, medlemstillväxt, händelser och ”wild card”.

Du kan ansöka priset 2019 för din förening. Ansökningstiden slutar den 15 augusti 2019.

* * *

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi.

2. Kilpailukategorioita on neljä: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”.

Käsitteet voidaan ymmärtää laajoina kategorioina. Perustelut ratkaisevat.

 • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
 • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
 • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
 • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

3. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.

4. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.

5. Jokaisessa kategoriassa palkintosumman määrä on 250 euroa.

6. Mikäli jonain vuonna palkitaan vain yhdestä kategoriasta, palkintosumma on 1 000 euroa.

7. Ensimmäinen ehdokashaku avataan vuosikokouksessa 21.10.2017 ja ensimmäinen palkinto myönnetään 2018 vuosikokouksessa.

8. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.

9. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

 

 

08.03.2017

Akateemiset Naiset tuovat tasa-arvoa eurooppalaiseen korkeakoulutukseen ja työelämään

100tasaarvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen levittämällä hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan. Lisäksi Liitto järjestää teemasta ideointityöpajoja kansainvälisillä yhteistyöfoorumeillaan vuonna 2017.

Euroopan Akateemiset Naiset kokoontuvat vuonna 2017 Grazissa, Itävallassa ja Baltian sekä Pohjoismaiden Akateemiset Naiset kokoontuvat Kaunasissa, Liettuassa. Näissä kokouksissa esittelemme 100 tasa-arvotekoa -hankkeen yhteistyökumppaneillemme, vertailemme eurooppalaisten maiden hyviä tasa-arvokäytäntöjä ja ideoimme yhdessä uusia, korkeasti koulutettujen naisten asemaa edistäviä tasa-arvotekoja. Tulokset julkaisemme verkkosivuillemme joulukuussa 2017.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. (SANL-FKAF) on korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. http://akateemisetnaiset.fi/

10.12.2016

Help us reach 50 000 USD to train women teachers in Uganda

Akateemisten Naisten maailmanjärjestö Graduate Women – GWI kerää rahaa Ugandaan naisten opettajainkoulutukseen. Myös sinä voit auttaa! Please donate now.

gwi 2015 uganda

In Uganda only 30% of girls are enrolled in secondary school and one third of girls who enrol in primary school are still in school at the age of 18. There are even greater disparities in rural areas where most girls are not enrolled in school or forced to drop out due to early marriage, pregnancy, a lack of value in girls’ education, and a lack of women teachers to provide critical role models and support to girls. More women teachers will provide thousands of rural girls with access to school.

Less than 20% of secondary teachers in Uganda are women. Increasing the number of qualified and trained women teachers in rural Uganda represents a huge opportunity to increase the quality of secondary education for all, increase girls’ access to and completion of secondary education, and provide important role models for girls and their communities. Women teachers will be influential ambassadors for girls’ education and build support in communities for girls to attend school.

An increase in qualified women teachers in rural Uganda has the potential to create a huge impact on girls’ education in the country. The project will enable around 2500 more girls to attend school over ten years. Educated girls and women are better equipped to participate effectively in society, to protect themselves from harm and to care for their children. Children of educated women are healthier and far more likely to go to school, creating long-term positive effects for generations.

15.03.2016

KIRJOITTAJAKUTSU: Nostetaan naiset yhdessä näkyviin!

Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä yhteishanke, jossa kerätään naisten elämänkertoja verkkoon. Hanke alkoi 2014 ja tähtää vuoteen 2017, jolloin Suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta. Tavoitteena on saada verkkosivulle www.naistenaani.fi toimittajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kenen tahansa käyttöön mittava aineisto naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Naisten ääni -verkkosivut avautuivat perjantaina 20.3.2015.

Tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja sukujen naisia, monilla eri tasoilla järjestötyössä ahertaneita, arjen sankarittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljaisia. Järjestöjen jäseniä, vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen sitkeitä tallaajia, auttajia, perustajia, tukijoita. Tietokantaan tallennetut artikkelit julkaistaan Naisten Ääni -sivuilla.

Lisätietoja: info(a)naistenaani.fi

 

naisten_logo_787x391