07.05.2018

EHDOKASHAKU: Hae mukaan hallitustyöskentelyyn

Oletko kiinnostunut Akateemisten Naisten vaikuttamistyöstä ja toiminnan kehittämisestä? Haluatko kerryttää talous- tai viestintäosaamistasi, luoda kansainvälisiä yhteyksiä tai hankkia esimieskokemusta? Haluatko hyödyntää osaamistasi ja toimia muiden hyväksi?

Liiton keskushallituksen päätehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttamistyö. Hallitusjäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Tänä syksynä erovuorossa ovat ensimmäisen kauden jälkeen puheenjohtaja Tuija Brax (Helsinki) sekä hallitusjäsenet Marketta Holopainen (Lappeenranta), Armi Saari (Kajaani) ja Niini-Vartia-Paukku (Helsinki). Näistä neljästä Marketta Holopainen hakee jatkokautta.

Nimeämisilmoitukset toivotaan tänä vuonna poikkeuksellisesti jo 15.8. mennessä, koska keskushallitus tarkistaa kuukautta ennen vuosikokousta julkaistavan aineiston jo 1. syyskuuta. Ilmoitukseen tulee liittää ehdokkaan kirjallinen suostumus, ansioluettelo ja lyhyt (max 300 sanaa) kuvallinen esittely, joka vastaa kysymykseen ”Miksi minä olisin erinomainen hallitusjäsen Akateemisille Naisille?” Ehdokasesittelyt julkaistaan syyskuun Minervassa.

Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

 

Är du intresserad av förtroendeuppdrag där du kan påverka och samtidigt hjälpa dina medsystrar? Behöver du utvidga och komplettera din meritförteckning? Vill du skaffa dig mer kunskap och kompetens inom ekonomi, skapa internationella kontakter eller samla chefserfarenhet?

I år slutar i SANL-FKAF:s styrelse ordförande Tuija Brax (Helsinki) och styrelsesmedlemmar Marketta Holopainen (Lappeenranta), Armi Saari (Kajaani) och Niini Vartia-Paukku (Helsinki).

Presentation och bild av den styrelse kandidaten och hennes skriftliga samtycke skickas till förbundets byrå före den 15 augusti 2018. Presentationerna publiceras i Minerva 2/2018.

Kom med – samverka, nätverka, påverka!

03.03.2018

Ehdota Vuoden Jäsenteko -palkinnon saajaa

Liiton keskushallitus on päättänyt perustaa Liitolle Vuoden Jäsenteko -palkinnon. Ehdotuksen palkinnosta tekivät Liiton jäsentoimikunta ja viestintäkomitea. Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuoden 2018 vuosikokouksessa.

Ehdotukset vuoden 2018 palkinnonsaajista tulee tehdä 15.8.2018 mennessä: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

MIKSI PALKINTO HALUTAAN PERUSTAA?

Tarkoituksena on palkita paikallisyhdistyksiä toimintamuodoista, jotka ovat kehittäneet niiden toimintaa ja joista voisi olla hyötyä ja iloa myös muissa paikallisyhdistyksissä.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi.

2. Kilpailukategorioita on neljä: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”.

Käsitteet voidaan ymmärtää laajoina kategorioina. Perustelut ratkaisevat.

 • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
 • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
 • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
 • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

3. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.

4. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.

5. Jokaisessa kategoriassa palkintosumman määrä on 250 euroa.

6. Mikäli jonain vuonna palkitaan vain yhdestä kategoriasta, palkintosumma on 1 000 euroa.

7. Ensimmäinen ehdokashaku avataan vuosikokouksessa 21.10.2017 ja ensimmäinen palkinto myönnetään 2018 vuosikokouksessa.

8. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.

9. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

16.02.2018

MERKITSE KALENTERIIN: 6.10.2018 Rauma: Suomen Akateemisten Naisten Liiton vuosikokous

Raumalla valmistellaan jo reippaasti Liiton lauantaina 6.10.2018 pidettävää 96. vuosikokousta ja samassa yhteydessä järjestettävää Rauman Akateemiset Naiset ry:n 90-vuotisjuhlaa. Vuosikokouksen ajankohdaksi on sovittu klo 13-17, joten Raumalle ehtii halutessaan vasta lauantaiaamuna. Kokouspaikkana toimii SAMK-kampus. Juhlaillallinen alkaa klo 19 ja sunnuntaina tutustumme yhdessä kauniiseen Vanhaan Raumaan klo 10-12. Virallinen ohjelma julkaistaan loppukeväästä ja ilmoittautuminen avataan elokuussa.

Moni teistä tietänee, että Raumalle ei pääse junalla, joten kannattaa turvautua bussiin tai omaan autoon (liikenneyhteyksistä täällä). Myös hotellivaraus kannattaa tehdä jo nyt! Paikkakunnan majoitustarjontaan voi tutustua booking.com-sivustolla.

Logistisia haasteita kompensoidaan sillä, että tänä vuonna vuosikokouspaketti on jäsenillemme maksuton. Kokousta edeltää omakustanteinen lounas klo 12-13 ja kokouksen välikahvit tarjoaa Liitto. Satakunnan ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa kokoustilat.

Paikalle kannattaa tulla viihtymään, verkostoitumaan ja ennen kaikkea vaikuttamaan, sillä kokouksessa valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja. Tuija Brax on ilmoittanut, että hän ei hae jatkokautta. Nimeättehän rohkeasti tehtävään ehdokkaita 15.8. mennessä!

23.10.2017

95. vuosikokouksen päätökset

Suomen Akateemisten Naisten Liiton 95. vuosikokous valitsi Liiton hallitukseen kaudelle 2018-2020 seuraavat osaajat:

 • I varapuheenjohtaja KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)
 • Hallitusjäsen HLL Mirja Hurri (Huittinen)
 • Hallitusjäsen FT Veronica Kalhori (Espoo)
 • Hallitusjäsen FM Christina Lindell (Helsingfors)

Onnea valituille ja tervetuloa joukkoon iloiseen!

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään tammi-helmikuussa 2018. Ajankohta tarkentuu vielä lokakuun aikana ja siitä tiedotetaan erikseen asianomaisille.

Muut päätökset:

 • Liiton kansainvälinen strategia hyväksyttiin, ja strategia julkistetaan virallisesti marraskuun uutiskirjeessä.
 • Liitto järjestää paikallisyhdistysten kanssa alueellisen, työn murrosta korkeakoulutettujen naisten näkökulmasta tarkastelevan seminaarisarjan.
 • Muutosesitykset Liiton ja Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamiin mallisääntöihin hyväksyttiin.
 • Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston vuosituotto-osuus 2016 myönnettiin Vantaan paikallisyhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeelle.
 • Liiton paikallisyhdistyksiltä perimä jäsenmaksu (25 € / jäsen) säilyy ennallaan vuonna 2018.
 • Liitto avasi Vuoden Jäsenteko -kilpailun, jonka palkinnot myönnetään ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 2018.

Lisätietoja päätöksistä saat Jäsensivuiltamme kohdasta Vuosikokous.

08.03.2017

Akateemiset Naiset tuovat tasa-arvoa eurooppalaiseen korkeakoulutukseen ja työelämään

100tasaarvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen levittämällä hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan. Lisäksi Liitto järjestää teemasta ideointityöpajoja kansainvälisillä yhteistyöfoorumeillaan vuonna 2017.

Euroopan Akateemiset Naiset kokoontuvat vuonna 2017 Grazissa, Itävallassa ja Baltian sekä Pohjoismaiden Akateemiset Naiset kokoontuvat Kaunasissa, Liettuassa. Näissä kokouksissa esittelemme 100 tasa-arvotekoa -hankkeen yhteistyökumppaneillemme, vertailemme eurooppalaisten maiden hyviä tasa-arvokäytäntöjä ja ideoimme yhdessä uusia, korkeasti koulutettujen naisten asemaa edistäviä tasa-arvotekoja. Tulokset julkaisemme verkkosivuillemme joulukuussa 2017.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. (SANL-FKAF) on korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. http://akateemisetnaiset.fi/

10.12.2016

Help us reach 50 000 USD to train women teachers in Uganda

Akateemisten Naisten maailmanjärjestö Graduate Women – GWI kerää rahaa Ugandaan naisten opettajainkoulutukseen. Myös sinä voit auttaa! Please donate now.

gwi 2015 uganda

In Uganda only 30% of girls are enrolled in secondary school and one third of girls who enrol in primary school are still in school at the age of 18. There are even greater disparities in rural areas where most girls are not enrolled in school or forced to drop out due to early marriage, pregnancy, a lack of value in girls’ education, and a lack of women teachers to provide critical role models and support to girls. More women teachers will provide thousands of rural girls with access to school.

Less than 20% of secondary teachers in Uganda are women. Increasing the number of qualified and trained women teachers in rural Uganda represents a huge opportunity to increase the quality of secondary education for all, increase girls’ access to and completion of secondary education, and provide important role models for girls and their communities. Women teachers will be influential ambassadors for girls’ education and build support in communities for girls to attend school.

An increase in qualified women teachers in rural Uganda has the potential to create a huge impact on girls’ education in the country. The project will enable around 2500 more girls to attend school over ten years. Educated girls and women are better equipped to participate effectively in society, to protect themselves from harm and to care for their children. Children of educated women are healthier and far more likely to go to school, creating long-term positive effects for generations.

15.03.2016

KIRJOITTAJAKUTSU: Nostetaan naiset yhdessä näkyviin!

Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä yhteishanke, jossa kerätään naisten elämänkertoja verkkoon. Hanke alkoi 2014 ja tähtää vuoteen 2017, jolloin Suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta. Tavoitteena on saada verkkosivulle www.naistenaani.fi toimittajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kenen tahansa käyttöön mittava aineisto naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Naisten ääni -verkkosivut avautuivat perjantaina 20.3.2015.

Tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja sukujen naisia, monilla eri tasoilla järjestötyössä ahertaneita, arjen sankarittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljaisia. Järjestöjen jäseniä, vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen sitkeitä tallaajia, auttajia, perustajia, tukijoita. Tietokantaan tallennetut artikkelit julkaistaan Naisten Ääni -sivuilla.

Lisätietoja: info(a)naistenaani.fi

 

naisten_logo_787x391