Ehdotukset KYLE:n vuosituotto-osuuden käytöstä 1.9.2017 mennessä

Liiton hallinnoiman Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston vuosituottoa voidaan rahaston sääntöjen mukaisesti käyttää jäsenistömme hyväksi. Tuoton käytöstä päättää Liiton vuosikokous keskushallituksen esityksen perusteella tilinpäätöksen 2016 ja toimintasuunnitelman vahvistamisen jälkeen.

Keskushallitus pyytää nyt Liiton toimikuntia, paikallisyhdistyksiä sekä jäseniä lähettämään 1.9.2017 mennessä ehdotuksensa 5 000 euron käyttökohteeksi. Tuottoa voidaan rahaston sääntöjen mukaan käyttää ikääntymistä tukevaan toimintaan sekä akateemisia naisia koskevaan tutkimukseen ja koulutukseen tai jäsenistön henkisen vireyden edistämiseen.

Määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset (max 2 s.) arvioi ensin KYLEn hoitokunta, joka antaa niistä lausuntonsa Liiton keskushallitukselle. Vuosikokous päättää käyttökohteesta keskushallituksen esityksestä Tampereella 21.10.2017.

På Förbundets årsmöte i Tammerfors ska medlemmarna bestämma hur en del av KYLE:s (Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto) avkastning 2016, 5 000 euros, användas till förmån för Kvinnliga Akademiker i nästa år. Medlemmar kan också göra förslag om den saken till SANL-FKAF:s centralsstyrelse före årsmöte. Förslag skickas till förbundets kansli före den 1 september 2017.