Domestic Violence Met by Educated Women

DVMEW

SANL-FKAF aloitti syyskuussa 2013 uuden elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeen teemasta Domestic Violence Met by Educated Women (lyhennettynä DVMEW). Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO on hankkeen kansallinen toimija ja se on välittänyt hakemuksemme Euroopan komissiolle, joka on myöntänyt 16.000 euron kansallisen rahoituksen kaksivuotiselle projektille. Projektissa on mukana viisi eurooppalaista partneria.

Tavoitteet

Hankkeen päämääränä on nostaa akateemisten naisten kokema perheväkivalta Euroopan laajuiselle agendalle. Oppimiskumppanuushankkeen partnerit tekevät kyselyjä ja pieniä selvityksiä eri maissa, analysoivat tuloksia ja kokoavat tietoja akateemisiin naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta. He järjestävät kuusi kansainvälistä ja useita kansallisia kokouksia tästä aiheesta. Loppuraportti kokoaa kaikkien partnereiden yhteiset tulokset.

Hankkeessa kysytään, onko EU-maiden välillä eroja siinä, miten perheväkivalta ymmärretään ja määritellään. Nämä erot huomioon ottaen projektissa muotoillaan mahdollisimman luotettavia suosituksia siitä, kuinka perheväkivaltaa voidaan välttää ja ehkäistä. Kansainvälinen hanke tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Siinä opitaan toinen toisiltaan parhaita käytänteitä, siinä tullaan tietoisiksi kulttuurisista eroista eri maiden välillä. Kansallinen näkökulma tähän globaaliin ongelmaan olisikin aivan liian suppea, varsinkin vilkkaan maasta maahan muuton takia.

Tulokset

Suomessa on aikaisemmin tutkittu parisuhdeväkivaltaa kansallisilla kyselytutkimuksella vuosina 1997 sekä 2005. Hankkeessa julkistettavat tulokset perustuvat ensimmäiseen suunnattuun kartoitukseen korkeasti koulutettujen naisten parisuhdeväkivaltakokemuksista. Poimintoja kartoituksesta:

·    Reilu neljännes vastaajista on (ollut) väkivaltaisessa parisuhteessa.

·    Yleisimmät henkisen väkivallan muodot ovat naisen nöyryyttäminen nimittelemällä, mustasukkaisuus sekä väkivallalla uhkaileminen. Yleisimpiä fyysisen väkivallan muotoja ovat liikkumisen estäminen, läimäisy, potkiminen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen tai pakottamisen yritys.

·    Väkivalta aiheutti voimakkaasti häpeää, pelkoa, vihaa sekä masennusta.

·    Naiset hakivat vähän apua väkivaltaan. Yleisimmät syyt, miksei apua haettu suhteen aikana, olivat muun muassa häpeä ja pelko kostosta.

·    Eniten apua parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset saivat ystäviltä, perheenjäseniltä, terveyskeskuksista sekä turvakodeista.

Viestintä

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä 8.5.2015. Hankkeen tiedotteet löydät täältä. Projektia ja sen sisältöä on esitelty myös Akateemisten Naisten jäsenlehti Minervassa 3/2013 sekä TK Maiju Pitkäsen haastattelussa Helsingin ylipiston verkkosivuilla. Lisäksi Maiju Pitkänen on postannut kyselytutkimuksen keskeisistä tuloksista myös Akateemiset naiset -blogisssamme.

CIMO haastatteli hankkeen vetäjää, emeritaprofessori Raija Sollamoa Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa 2014. Raija muistuttaa, että kansainvälisessä hankkeessa saa tavata kiinnostavia ihmisiä ja voi tutustua erilaisiin kulttuureihin. Tule sinäkin mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Lisätietoja: Emeritaprofessori Raija Sollamo, raija.sollamo(a)helsinki.fi ja maiju.pitkanen(a)helsinki.fi

ja projektin johtoryhmän jäseniltä:

Professori emerita Anna-Maija Sjöberg amksjoberg(a)gmail.com

Professori Eija Paavilainen eija.paavilainen(a)uta.fi

Tutkijatohtori Sanna Saksela-Bergholm ssaksela(a)mappi.helsinki.fi

 

English summary about the project.

The resolution of the project group (9.5.2015).

Contact persons of the project.

More information about the project in English can be found at http://violencewomen.wordpress.com/

 

 

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 23.11.2016.