Toimikuntatyöskentelyssä pääset vaikuttamaan ja hyödyntämään osaamistasi

 

SANL-FKAF:n toimikunnat ja komiteat nimeää vuosittain Liiton keskushallitus. Paikallisyhdistykset voivat ehdottaa omia jäseniään toimikuntiin erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Lisäksi SANL-FKAF voi kutsua toimikuntin asiantuntijajäseniä. Pääsääntöisesti toimikuntajäsenyys kestää vuoden. Toimikuntien yhteystiedot ja kokoonpanot löydät täältä.

SANL-FKAF:n pysyviä toimikuntia ovat jäsentoimikunta, kansainvälisten asioiden komitea, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta, Luetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä ja työvaliokunta.

Jäsentoimikunta kehittää Liiton jäsenpalveluja sekä Liiton ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Toimikunnasta nimetään jokaiselle paikallisyhdistykselle myös kummi, joka tukee yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä.

Kansainvälisten asioiden komitea keskittyy nimensä mukaisesti Liiton kansainväliseen toimintaan. Vuonna 2017 komitea laati SANL-FKAF:lle uuden kansainvälisyysstrategian, ja tänä vuonna komitea tukee paikallisyhdistyksiä strategian toimeenpanossa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto on Liiton saamista lahjoituksista koottu omakatteinen rahasto, jonka vuokraus- ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat Liiton keskushallitukselle valmistelee talousosaajista koostuva hoitokunta. Rahaston kokopäiväisenä työntekijänä toimii asiamies.

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä valmistelee Liiton hallitukselle Luetaan yhdessä -hankkeeseen liittyvät asiat. Valtakunnallisessa verkostossa on yli 100 opetusryhmää, joissa tarjotaan vapaaehtoisvoimin suomen kielen ja lukutaidon opetusta maahanmuuttajanaisille. Verkoston kokopäiväisinä työntekijöinä toimivat projektipäällikkö ja projektikoordinaattori.

Liiton työvaliokunta valmistelee Liiton keskushallitukselle järjestön henkilöstöasiat.

 

 

Sivua on viimeksi päivitetty 2.1.2018.