Toimikuntatyöskentelyssä pääset vaikuttamaan ja hyödyntämään osaamistasi

 

SANL-FKAF:n toimikunnat ja komiteat nimeää vuosittain Liiton keskushallitus. Paikallisyhdistykset voivat ehdottaa omia jäseniään toimikuntiin erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Lisäksi SANL-FKAF voi kutsua toimikuntin asiantuntijajäseniä. Pääsääntöisesti toimikuntajäsenyys kestää vuoden. Toimikuntien yhteystiedot ja kokoonpanot löydät täältä.

SANL-FKAF:n pysyviä toimikuntia ovat jäsentoimikunta, kansainvälisten asioiden komitea, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta, Luetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä, työvaliokunta ja viestintäkomitea.

Jäsentoimikunta kehittää Liiton jäsenpalveluja sekä Liiton ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Vuonna 2016 jäsentoimikunta kokoaa peruspaketin niistä tiedoista, joita uuden paikallisyhdistyksen perustamiseen tarvitaan. Esimerkiksi Joensuusta ja Rovaniemeltä puuttuu edelleenkin Akateemisten Naisten paikallisyhdistys.

Kansainvälisten asioiden komitea keskittyy nimensä mukaisesti Liiton kansainväliseen toimintaan. Vuonna 2016 komitea laatii SANL-FKAF:lle uuden kansainvälisyysstrategian, kokoaa kansainvälisiin hankkeisiin liittyvän ohjeiston sekä valmistelee Liiton kannanotot Akateemisten Naisten maailmanjärjestön elokuiseen kokoukseen.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto on Liiton saamista lahjoituksista koottu omakatteinen rahasto, jonka vuokraus- ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat Liiton keskushallitukselle valmistelee talousosaajista koostuva hoitokunta. Rahaston kokopäiväisenä työntekijänä toimii asiamies.

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä valmistelee Liiton hallitukselle Luetaan yhdessä -hankkeeseen liittyvät asiat. Valtakunnallisessa verkostossa on liki 100 opetusryhmää, joissa tarjotaan vapaaehtoisvoimin suomen kielen ja lukutaidon opetusta maahanmuuttajanaisille. Verkoston kokopäiväisenä työntekijänä toimii projektipäällikkö.

Liiton työvaliokunta valmistelee Liiton keskushallitukselle järjestön henkilöstöasiat.

Viestintäkomitea laatii Liiton vuosittaisen viestintäsuunnitelman sekä toteuttaa Liiton viestintästrategiaa. Vuonna 2016 komitea muutetaan verkostoksi, johon kuuluvat myös kaikkien paikallisyhdistysten tiedottajat. Verkoston tavoitteena on tuottaa monipuolisia ja tasokkaita viestintäsisältöjä.

 

Sivua on viimeksi päivitetty 2.2.2016.