Autetaan yhdessä Nepalin naisia

Kun matkaamme 6000 kilometriä itään, löydämme maailman, joka on toisenlainen kuin meidän Suomemme. Nepal – yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä maista sijaitsee Himalajalla. Naisten ja tyttöjen asemassa on maassa vielä paljon kehittämistä.

Nyt meillä on mahdollisuus ojentaa auttava käsi nepalilaisille sisarillemme.

Nepalin Akateemisilla Naisilla on alkamassa kolmen vuoden hanke Kathmandun alueella Thechon kylässä. Hankkeessa opetetaan koulutusta vaille jääneitä nepalilaisnaisia lukemaan sekä autetaan heitä kehittämään käsityö- ja yrittäjyystaitojaan.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. kannustaa kaikkia jäseniään osallistumaan Liiton järjestämään keräykseen, jonka tavoitteena on koota 2 000 euroa tähän naisten työllistymistä ja tasa-arvoa edistävään hankkeeseen. Liitto lahjoittaa keräykseen keskushallituksen kokouksista tänä poikkeuksellisena vuonna säästyneet kahvirahat.

Voit osallistua keräykseen maksamalla haluamasi summan Liiton (SANL) lahjoitustilille (Nordea FI32 1808 3000 0555 62). Kirjaathan maksun tietokenttään viestiksi ”Nepal”. Pienikin apu on arvokasta ja pienistä puroista syntyy se suuri virta. 21. tammikuuta 2021 keräystavoitteestamme uupuu enää 95 euroa.

Greetings from the Nepal Association of University Women

We believe that Women empowered = Nation empowered. A small step can lead to big change in community, society and quality of life of women. When woman is free of discrimination, economically empowered, and have necessary skills like education and skills to improve their quality of life, it obviously brings positive impact on children and family. We are very happy that the Finnish Federation of Graduate Women is interested in our noble cause and look forward to your support.

– Mrs. Ramita Suwal, President, Nepal Association of University Women

Lisätietoja keräyksestä antaa Liiton kansainvälisyystyöryhmän ja Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsen Heli Isohookana, 040 7005 888, heli.isohookana(a)gmail.com.

Pienkeräysnumero: RA/2020/1496

Keräysilmoituksessa vaadittu varojen toissijainen käyttötarkoitus: Jäsenille Akateemisten Naisten kansainvälisiin kokouksiin myönnettävät matka-apurahat.NU KAN VI TILLSAMMANS HJÄLPA KVINNOR I NEPAL

På 6000 kilometers avstånd från oss finns en värld som är annorlunda än vår i Finland. NEPAL – ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder som ligger vid Himalaya. Där finns mycket att förbättra i flickors och kvinnors ställning.

Nu har vi en möjlighet att sträcka ut en hjälpande hand till våra medsystrar.

Nepals Kvinnliga Akademiker har påbörjat ett treårigt projekt nära huvudstaden Katmandu i byn Thechon. Projektets mål är att undervisa nepalesiska kvinnor som inte fått gå i skola i att läsa och i att utveckla sin kompetens.

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund – Suomen Akateemisten Naisten Liitto uppmuntrar alla Kvinnliga Akademiker att delta i Förbundets insamling vars mål är att få ihop 2 000 euro för att understödja projektet som främjar dessa kvinnors sysselsättning och jämställdhet. Förbundet skänker kaffe pengarna som blivit över från centrastyrelsens möten under detta exceptionella år.

Du kan delta i insamlingen genom att donera en för dig lämplig summa på Förbundets (SANL) insamlingskonto (Nordea FI32 1808 3000 0555 62) Vänligen skriv “Nepal” i rutan för meddelande. Även en liten gåva är välkommen och många bäckar små gör ju en stor å.

Greetings from the Nepal Association of University Women

We believe that Women empowered = Nation empowered. A small step can lead to big change in community, society and quality of life of women. When woman is free of discrimination, economically empowered, and have necessary skills like education and skills to improve their quality of life, it obviously brings positive impact on children and family. We are very happy that the Finnish Federation of Graduate Women is interested in our noble cause and look forward to your support.

– Mrs. Ramita Suwal, President, Nepal Association of University Women

Mera information om insamlingen ges av Heli Isohookana, medlem i Förbundets internationella utskott och Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:s styrelse. (Tel. 040 7005 888, heli.isohookana(a)gmail.com).

Småskalig insamling nro. RA/2020/1496

Sivua on viimeksi päivitetty 11.1.2021.