HAKU: Työryhmät 2020

TYÖRYHMÄHAKU 2020: Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta

⭐️Työryhmähaku on nyt avattu. Kuka tahansa jäsenistämme voi hakea Liiton työryhmiin tai Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokuntaan. Haku päättyy 19.1.2020. ⭐️

Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) jäsentoimikunta ja kansainvälisten asioiden komitea korvataan vuonna 2020 viidellä työryhmällä. Lisäksi perustetaan strategiatyöryhmä. Jokainen työryhmä pohtii osaltaan paikallisyhdistysten viestinnän ja jäsenhankinnan kehittämistä. Työryhmän jäsenyyskausi kestää helmikuusta joulukuuhun 2020. Kukin työryhmä pitää noin neljä kokousta vuodessa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) on Liiton testamenttilahjoituksista koottu omakatteinen rahasto. Rahaston hoitokuntaan etsitään vuodeksi 2020 tarkkoja ja kehittämisorientoituneita talousosaajia. Hoitokunta kokoontuu myös yleensä neljästi vuodessa.

Förbundets medlemskommitté och kommitté för internationella saker kommer att ersättas med fem arbetsgrupper år 2020. Förbundet söker också medlemmar till strategigruppen och förvaltningsnämnd av Kyllikki Leinos fond för äldreboende. Arbetsgrupperna hjälper lokalföreningarna att utveckla sina kommunikation och rekrytering från olika vinklar. Arbetsgruppens mandatperiod är februari – december 2020. Grupperna och förvaltningsnämnden håller möte fyra gånger per år. Ansökningstiden slutar den 19 januari 2020.

  1. Digiryhmä – Digigruppen: Miten Akateemiset Naiset voisivat vahvistaa yhdistysten ja jäsenten IT-taitoja?
  2. Työnhaun ja yrittäjyyden tuki – Arbetsökning och entreprenörskap: Miten Akateemiset Naiset voisivat tukea työikäisiä naisia?
  3. Kansainvälisyysryhmä – Internationella gruppen: Miten Akateemiset Naiset voisivat kehittää kansainvälistä toimintaansa?
  4. Kehittämisryhmä – Utvecklingsgruppen: Millaisia jäsentapahtumia Akateemiset Naiset voisivat tarjota?
  5. Vaikuttamistyöryhmä – Påverkansgruppen: Miten Akateemiset Naiset voivat vaikuttaa tasa-arvo- ja koulutuspolitiikkaan?
  6. Strategiatyöryhmä – Strategigruppen: Mitä tarjottavaa Akateemisilla Naisilla on 2020-luvun korkeakoulutetuille naisille?
  7. Hoitokunta – Förvaltningsnämnden: Miten rahaston toimintaa voitaisiin kehittää?

Hakulomake löytyy täältä. Ansökningsblankett finns här.

Lisätietoja: Susanna, sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi