Kvinnliga Akademikers 100 års jubileum

AKTUELLT

1. Skrivtävling FKAF 100 år

Skrivtävlingens regler (pdf)

 • Tema. Teman för bidragen följer FKAF:s ändamål, värden och strategiska målsättningar.
 • Deltagare. Tävlingen är öppen för medlemmarna i FKAF och deras lokalföreningar. Bidragens språk är finska, svenska eller engelska.
 • Bidragens längd och form. Bidragens maximilängd med mellanslag är 10 000 tecken. Minimilängd har inte bestämts. Textens form är Word eller motsvarande.
 • Mottagare. Bidragen sänds som e-postbilagor senast den 31 mars 2022 till
  sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi. Titel för e-posten ”FKAFs skrivtävling”.
 • Egna kontaktuppgifter. Bidragen skall förses med klara uppgifter om eget namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Urvalskriterier. En jury tillsatt av FKAF:s styrelse väljer de fem bästa texterna som pristagare. Prisen är 1. 200 €, 2. – 5. á 30 € presentkort till bokhandeln / BookBeat / på en kreativ skrivarkurs. Vid behandlingen av bidragen följer man dataskyddsbestämmelser. Skribenterna har upphovsmannarätt till sina egna texter.
 • Jury. Juryn har följande medlemmar: Christine Ek-Kommonen, Jaana Kuusipalo och Marketta Holopainen.
 • Prisen har publicerats på Förbundets blogg: http://akateemisetnaiset.blogspot.com/

2. Jubileumsårets ansökan för hedersmedlemmar

 • Förbundet får 18 nya hedersmedlemmar år 2022. Första gallringen och motivering av beslutet hanteras av lokalföreningarnas styrelse.
 • Förbundet ber att varje lokalförening skulle nämna en kandidat och skicka detaljerna och motiveringen av nomineringen till Förbundets e-postadress sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi senast 28.2.2022.
 • Enligt reglerna bestämmer man över Förbundets nya hedersmedlemmar i Förbundets årsmöte. Ett extra årsmöte arrangeras i Zoom senast i april 2022.
 • Nya hedersmedlemmar bjuds in till 100-års jubileumsfest i Helsingfors 14.5.2022 var nomineringarna offentliggörs. Läs mer: https://akateemisetnaiset.fi/liitolle-kutsuttiin-18-uutta-kunniajasenta/

3. Spara historien: Kvinnliga Akademikernas bildbok

Under våren 2022 samlade vi in en bildbok om Förbundet och lokalföreningarna för att hedra organisationens hundraåriga resa. Priserna av bildböcker varierar, det kan finnas olika rabatterbjudande och mängden av sidor påverkar också priset. Bildboken orsakar inga utgifter till föreningarna, om de inte vill beställa boket för sig själv som förening. För mer information, vänligen kontakta Marketta Holopainen: marketta.holopainen(a)gmail.com.

4. Jubileum-Minerva (pdf)

 • Samling av föreningarnas historia i Jubileumsårets bildbok (48 sidor, ett uppslag per förening)
 • Samling av föreningarnas nutid och framtidsförväntningar i Jubileumsårets Minerva(30 sidor, en sida per förening)
 • DL för båda är den 28 februari 2022.
 • Textens längd max 300 ord
 • En bild ryms med
 • Hjälpfrågor:
  • Hurdant aktivitet ordnar ni?
  • Vad inspirerar er i Kvinnliga Akademikers verksamhet?
  • Hurdant samarbete har ni med era systerföreningar?
  • Hurdana framtidsplaner har er förening?

5. Kvinnodagens webinar om Kvinnliga Akademikernas internationella påverkansarbete

I mars firar vi Kvinnliga Akademikernas internationella påverkansarbete i en webinar som arrangeras 8.3.2022 kl. 17.00–19.00 finsk tid. Evenemanget är öppet för alla som är intresserade.

6. Evenemang som planeras i lokalföreningarna (information från 4.11.2021):

 • Espoo-Kauniainen: 8. – 28.8.2022 Konstutställning (läs mer och kom med)
 • Helsinki: 12.6.2022 Luchkryssning
 • Huittinen: Jubileumsseminar och -utställning i september
 • Kajaani: Planeringen har börjats
 • Kouvola: Suunittelu alkaa pian / Planeringen börjar snart
 • Lahti: Höst 2022 Föreningens 65-årsfest
 • Lappeenranta: Planeringen har börjats
 • Oulu: Höst 2022 Cocktailevenemang
 • Turku: 6.11.2022 Svenska dagens händelse
 • Vantaa: 17.5.2022 festsupé och publiceringstillfälle av föreningens historieverk

 

Sidan uppdaterad 23 maj 2022