Liiton hallitusvaaliehdokkaat esittäytyvät

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 101. vuosikokous järjestetään Turussa lauantaina 25.11.2023. Ohjelmaan voit tutustua täällä.

Ehdolla I varapuheenjohtajaksi kaudelle 2024 – 2026

TtT Jutta Hartikainen
Kouvolan Akateemiset Naiset ry.

Olen 48-vuotias terveystieteiden tohtori, ja olen toiminut Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallituksessa ja Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorina yhden kauden. Haen nyt jatkokaudelle ja Liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiveenani olisi myös jatkaa Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorina.

Koen Liiton työn naisten aseman edistämiseksi sekä Suomessa että maailmalla erittäin tärkeäksi ja haluan olla mukana kehittämässä erilaisia tapoja edistää ja toteuttaa tätä agendaa.

Johdin Liiton uuden kansainvälisen strategian laadintaa viime vuonna, ja haluan olla osaltani myös toimeenpanemassa sitä jatkossakin.

Luottamustehtävässäni Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorina olen verkostoitunut useiden naisten asemaa edistävien järjestöjen ja tahojen kanssa sekä ollut mukana toteuttamassa Liiton kansainvälisiä yhteistyöhankkeita kuten vuosittaista YK-seminaariamme (International Helvi Sipilä Seminar) sekä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa toteutettua Erasmus+-yhteistyöhanketta. Yhteistyön Akateemisten Naisten eurooppalaisen kattojärjestön, University Women of Europe, UWEN ja maailmanjärjestö Graduate Women International, GWI:n kanssa on ollut sujuvaa ja innostavaa.

Mielestäni meidän Akateemisten Naisten on erittäin tärkeää vaikuttaa myös suomalaiseen päätöksentekoon naisten aseman parantamiseksi. Siksi olen mukana Liiton vaikuttamistyöryhmässä sekä Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston ohjausryhmässä. Paikallisesti olen tuonut Akateemisten Naisten vaikuttamisteemoja Kouvolaan, jossa autoin perustamaan Kouvolan Akateemiset Naiset ry:n. Nykyisin toimin yhdistyksemme puheenjohtajana.

Työkokemusta minulla on tutkijatohtorin ja hoitotyön opettajan tehtävistä. Lisäksi olen sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttamistyön ammattilainen, sillä toimin aluevaltuutettuna ja palvelulautakunnan puheenjohtajana. Olen erikoistunut monikulttuuriseen hoitotyöhön ja soten digitalisaatioon. Lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilua, tuotantotaloutta, verkostojohtamista ja tulevaisuuden tutkimusta.

Parhaiten rentoudun vapaa-ajallani leipomalla ja tekemällä ruokaa lapsieni kanssa. Tuen myös lasteni tanssi-, musiikki- ja kuvataideharrastuksia. Heidän tulevaisuutensa motivoi minua myös luottamustehtävissäni.

Kandidat till styrelsemedlem för 2024 – 2026

DE Kristina Heikel
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.

Jag är av föreningen Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf, medlem där sedan våren 2023, uppställd som kandidat för FKAF:s styrelse.

Jag är född och har gått i skola i Helsingfors, undantaget ett utbytesår i Colorado, USA 1969-1970. Studerat organisationer och ledarskap vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och arbetat jämsides på försäkringsbolag, fyra av åren som chef för non-marina försäkringars skadereglering. Tillbringat sju år hemma med tre barn, sedan 22 år som konsult inom Executive Search, 20 år som företagare, i samarbete med ett internationellt nätverk i branschen, därefter tre år som ekonomichef vid två musikinstitut. Före pensioneringen i årsskifter 2016-2017 som bokförare på Svenska Teatern i Helsingfors. Under årens lopp har jag varit med i ett flertal styrelser med anknytning till arbete och fritidsintressen.

Sedan 2014 arbetar jag i AMABILE – Föreningen för Konst för Barn och Ungdomar rf, kostnadsfri musikundervisning för barn och ungdomar på sociala grunder, i samarbete med musikinstitut och lärare inom dem, samt med socialarbetare. Undervisningen finansieras med understöd.

Jag är viceordförande och kassör i styrelsen för Slow Food Västnyland rf och har varit med i verksamheten sedan 2016. Rörelsen som startat i Italien arbetar för god, ren och rättvis mat, i samarbete med lokala producenter. Mina fritidsintressen är teater, musik och körsång, friluftsliv, handarbete och matlagning. Har tre barn och sex barnbarn och bor sedan åtta år i Snappertuna, Box, där jag slutfört byggandet av ett hus.

Varför skulle FKAF ha nytta av mig i styrelsen? Jag har goda IT-kunskaper, och har arbetat på engelska i ett internationellt sammanhang. Jag har en mångsidig erfarenhet, och goda språkkunskaper i finska, svenska och engelska. Jag är en teamarbetare och problemlösare.

Ehdolla hallitusjäseneksi kaudelle 2024 – 2026

KTM Tiina Mellas
Helsingin Akateemiset Naiset ry.

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Olen ollut liiketoiminta- tai budjettivastuussa työurallani lähes 30 vuotta. Tämä on herättänyt kiinnostukseni erityisesti talous- ja sijoitustoimintaan varsinaisen substanssiosaamiseni lisäksi (liiketoiminta, liiketoiminnan kehittäminen sekä liiketoiminnan tukitoiminnot, esim. HR ja IT). Seuraan aktiivisesti talouselämää ja sen kehitystä, joka tukee omaa sijoitustoimintaani. Toimiminen konsulttina on tuonut pienyritys- / start up -näkökulman yritys- ja julkissektorikokemukseeni.

Itselleni tärkeitä arvoja on oikeudenmukaisuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus sekä muista ihmisistä välittäminen ja heidän arvostamisensa. Olen luonteeltani positiivinen, näen aina ongelmien sijaan ratkaisumahdollisuuksia. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu suru on puolikas suru. Ystävät ja läheiset, esimerkiksi pienten lastenlasten elämässä mukana oleminen on minulle tärkeää. Kulttuurista nauttiminen, liikunta, lukeminen ja uusien asioiden kokeminen tuovat iloa.

Vapaaehtois- ja yhdistystoiminta on tullut tutuksi viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana. Olen toiminut mentorina Suomen Ekonomeissa, MONIKA-järjestössä sekä Auroras-verkostossa. Toimin hetken MLL:n Luku-mummina 1-2-luokkaisille ja opetin maahanmuuttajille suomea osana Luetaan yhdessä -toimintaa. Olen myös Helsingin Ekonomien talous- ja rahoitustyöryhmän jäsen.

Minulla on ollut mahdollisuus vuodesta 2020 tutustua Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimintaan työryhmän jäsenenä ja vuodesta 2021 alkaen Testamenttirahaston hoitokunnan jäsenenä.

Kiitos Helsingin Akateemisille Naisille tuesta ehdokkuudelleni Suomen Akateemisen Naisten Liiton hallitukseen. Toivon, että monipuolinen kokemukseni ja erityisesti kiinnostukseni talous- ja sijoitustoimintaan olisi hyödyksi Suomen Akateemisten Naisten Liitolle.

Lisää ehdokkaita voi asettaa 25.11.2023 vuosikokouksessa

Liiton hallituksessa on kaudelle 2024 – 2026 avoinna I varapuheenjohtajan ja kolmen hallitusjäsenen paikat. Lisäksi etsimme seuraajaa Terhi Raikkaan loppukaudelle 2024-2025. Paikallisyhdistysten äänivaltaiset edustajat voivat asettaa lisää ehdokkaita Liiton vuosikokouksessa, joka järjestetään Turussa lauantaina 25.11.2023. Äänivaltaisia edustajia ovat ne kokousedustajat, jotka ovat saaneet tehtäväänsä valtakirjat paikallisyhdistyksensä hallitukselta. Valtakirjalomakkeet löytyvät osoitteesta https://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/.

Turun yhdistys on ilmoittanut asettavansa Liiton vuosikokouksessa lauantaina 25.11.2023 ehdolle 2024-2026 hallitusjäsenen paikalle Hanna Mäkäräisen. Tässä hänen esittelynsä.

Dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori, EMBA Hanna Mäkäräinen
Turun Akateemiset Naiset ry.

Olen peruskoulutukseltani lääkäri ja radiologi Oulun Yliopistosta, mutta pääasiallisen urani tein hallinto- ja johtamistehtävissä julkisessa terveydenhuollossa Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lisäkoulutusta sain suorittamalla EMBA-tutkinnon Turun kauppakorkeakoulussa ja HHJ (=hyväksytty hallituksen jäsen) -tutkinnon Tampereen kauppakamarissa.

Urapolkuni on jakautunut kolmeen vaiheeseen. Terveyskeskustyön ja muiden reunakoulutusten jälkeen olin kliinisessä työssä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) radiologian klinikassa kaksitoista vuotta (1980–92). Seuraavat kaksitoista vuotta (1992–2004) toimin OYS:n ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkärinä. Tuolloin työhöni sisältyi runsaasti alueellisia ja kansallisia kehittämishankkeita. Opin, mitä tarkoittavat sanat yhteistyö ja projekti. Kansalliset työryhmät, selvitystehtävät (STM ja OKM) ja luottamustehtävät (mm. Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto) ovat mahdollistaneet laajan asiantuntija- ja ystäväverkoston. Vastasin 2005 Turun Sanomissa olleeseen ilmoitukseen, jossa etsittiin yliopistosairaalan toiminnot tuntevaa, yhteistyökykyistä ja innovatiivista toiminnan kehittäjää. Työskentelin Turussa yhteensä kolmetoista vuotta (2005–17) eri johtotehtävissä – viimeksi 4 1⁄2 vuotta ennen ansaittua eläkettä sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksen toimitusjohtajana.

Olen toiminut mm. mentorina, luennoitsijana johtamiskursseilla sekä jäsenenä Sosiaali- ja terveysalan valvontalautakunnassa (Valvira, 2015–20) ja TSE:n (Turku School of Economics) International Advisory Boardissa (2018-). Valvontalautakunnan jäsenyys avasi yhden ikkunan sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun erityisesti potilasturvallisuuden näkökulmasta. Harrastuksiini ovat kuuluneet mm. liikunta ja opiskelu sisustussuunnittelijaksi.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton jäsenkortin sain ensi kerran jo 2003 Oulussa. Eläkkeelle jäätyäni vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimialoilla toimineiden ja toimivien kanssa edelleen kiinnostaa ja siksi liityin Turun Akateemisiin Naisiin 2022. Kohtaamisteni perusteella voin todeta, että odotukset tulevat täyttymään.

Kiitos Turun Akateemisille Naisille tuesta ehdokkuudelleni Suomen Akateemisen Naisten Liiton hallitukseen. Toivon, että monipuolinen mm. johtamiskokemukseni olisi hyödyksi Suomen Akateemisten Naisten Liitolle.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.