Joulukeräys: Tuetaan yhdessä Nepalin naisia - myös tänä vuonna

Suomen Akateemisten Naisten Liitto tukee Nepalin sisarjärjestön kolmivuotista tasa-arvohanketta 2020-2022. Vuosittaisena keräystavoitteena on 2 000 euroa.

Vuosi sitten Suomen Akateemisten Naisten Liitto toteutti ensimmäistä kertaa joulukeräyksen tukeakseen sisarjärjestömme Nepalin Akateemisten Naisten (Nepal Association of University Women) kolmivuotista projektia naisten koulutuksen edistämiseksi. Keräyksen tuotto mahdollisti koulutusprojektin käynnistämisen kahdessa kylässä Kathmandun alueella.

Projekti alkoi huhtikuussa kouluttajakoulutuksella (Training of Trainers, ToT). Ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin Chapagaun ja Thaiban kylässä yhteensä 40 naisen opetus lukutaidon kehittämiseksi. Valitettavasti korona keskeytti toiminnan loppukeväästä, mutta nyt tilanne Nepalissa on parempi ja projektia on päästy jatkamaan suunnitelmien mukaan. Kolmen kuukauden lukutaitojakson jälkeen tavoitteena on perehtyä työllistymisen parantamiseen ja mikroyrittäjyyden perusteisiin (economic empowerment). Yhteensä koulutus näissä kahdessa kylässä kestää vuoden.

Kutsumme nyt kaikki Akateemiset Naiset mukaan yhteiseen joulukeräykseen, joka mahdollistaa sisarjärjestömme projektin jatkon muissa kylissä. Kaikki tuki on tarpeen ja pienelläkin summalla saamme paljon aikaan naisten koulutuksen ja tasa-arvon edistämiseksi.

Nepalin Akateemisten Naisten puheenjohtaja Mrs. Ramita Suwal kiittää Suomen Akateemisia Naisia hyvästä yhteistyöstä ja lähettää kaikille sydämelliset terveiset johtoajatuksena: ”Women empowered – Nation empowered.”

Voit osallistua keräykseen maksamalla haluamasi summan Liiton lahjoitustilille (Nordea FI32 1808 3000 0555 62). Kirjaathan maksun tietokenttään viestiksi ”Nepal”.

Lisätietoja keräyksestä antaa Liiton kansainvälisyystyöryhmän ja Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsen Heli Isohookana, 040 700 5888, heli.isohookana(a)gmail.com.

Pienkeräysnumero: RA/2021/1594

Keräysilmoituksessa vaadittu varojen toissijainen käyttötarkoitus: Jäsenille Akateemisten Naisten kansainvälisiin kokouksiin myönnettävät matka-apurahat.

Teksti: Heli Isohookana ja Christine Ek-Kommonen


ÄVEN I ÅR KAN VI TILLSAMMANS STÖDA NEPALS KVINNOR – Välkommen att delta I vår julinsamling 1.12.2021–28.2.22

För ett år sen anordnade FKAF en julinsamling för att stöda vår systerförening i Nepal (Nepal Association of University Women) som hade planerat ett treårigt projekt för undervisning av kvinnor.

Med de medel som insamlingen inbringade kunde ett undervisningsprojekt påbörjas i två byar i närheten av Katmandu.

I april började undervisningen av de blivande lärarna (Training of Trainers, ToT). Det första skedet i byarna Chapagau och Thaiba hade som mål att förbättra läskunnigheten hos inalles 40 kvinnor. Tyvärr måste verksamheten avbrytas på grund av koronavirus pandemin i slutet av våren men nu är situationen i Nepal bättre och undervisningen har fortsatt som planerat. Den tre månader långa undervisningen i läskunnighet fortsätter med följande skede där man bekantar sig med möjligheterna att förbättra sysselsättningen och grunderna till mikroföretagsamhet (economic empowerment). Undervisningen pågår inalles under ett års tid i de tidigare nämnda byarna varpå projektet fortsätter i andra byar.

Vi välkomnar alla Kvinnliga Akademiker att delta i vår julinsamling som gör det möjligt för vår systerförening att fortsätta sitt projekt i Nepal. Alla bidrag tas emot med tacksamhet och även en liten summa kan hjälpa en hel del.

Vi förmedlar ett varmt tack till alla FKAF medlemmar från Ramita Suwal, ordförande för Kvinnliga Akademiker I Nepal med denna vägledande tanke: ”Women empowered – Nation empowered.”

Du kan delta i insamlingen genom att donera en för dig lämplig summa på Förbundets insamlingskonto (Nordea FI32 1808 3000 0555 62) Vänligen skriv “Nepal” i rutan för meddelande.

Mera information om insamlingen ges av Heli Isohookana, medlem i Förbundets internationella utskott och Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:s styrelse. (Tel. 040 700 5888, heli.isohookana(a)gmail.com).

Småskalig insamling nro. RA/2021/1594

Text: Heli Isohookana och Christine Ek-Kommonen