Suomen Akateemisten Naisten Liiton strategia 2021 – 2023

Strategiatyön taustaa

Suomessa on runsaat puoli miljoonaa korkeakoulutettua naista. Emme ole yhtenäinen ryhmä. Olemme johtajia, yrittäjiä, asiantuntijoita, pätkätyöläisiä, työtä vailla olevia tai jo eläkkeellä. Meillä on osaamista ja annettavaa tasa-arvoiselle ja sivistyneelle Suomelle. Jokaiselle löytyy vertaistukea ja kiinnostavaa toimintaa Akateemisten Naisten kansainvälisessä verkostossa.

Akateemisten Naisten vuonna 1922 alkanut työ naisten koulutuksen ja aseman parantamiseksi on aina ollut kansainvälistä työtä. Suomi on tasa-arvon suhteen yksi edistyksellisemmistä maista maailmassa, mutta edelleen työtä riittää, jotta perheiden tasa-arvoinen hoivavastuu sekä palkkatasa-arvo toteutuisivat ja lähisuhdeväkivalta poistuisi. Koulutuksen ja työelämän segregaatio on Suomessa vain syventynyt. Positiivista kehitystä ei siis voi pitää itsestäänselvyytenä, ja tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä myös oman tasa-arvotilanteemme edistämiseksi.

Johtoajatuksemme on Viihdy – vaikuta – verkostoidu. Akateemiset Naiset toimii paikallisesti jäsenyhdistysten kautta, joiden kansallisena kattojärjestönä on vuonna 1922 perustettu liitto. Strategiansa toteuttamiseksi järjestö tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien ja verkostojen kanssa.

Visio ja toimintaa ohjaavat arvot

Akateemisten Naisten arvoja ovat sivistys, tasa-arvo ja yhteisöllisyys. Puolustamme näitä arvoja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Teemme aktiivista vaikuttamistyötä naisten aseman ja koulutuksen arvostuksen edistämiseksi.

Yhteisössämme voi vaikuttaa ja verkostoitua, saada uutta tietoa ja vertaistukea sekä tehdä tasa-arvoa edistävää vapaaehtoistyötä. Jäsenistössämme kohtaavat aktiiviset ja sivistystä puolustavat kolmen sukupolven osaajat.

Keskeiset tavoitteet ja painopisteet 2021-2023

Strategiakaudella 2021–2023 vahvistamme akateemisten naisten asemaa, uudistamme järjestömme toimintatapoja, panostamme jäsenmäärän kasvuun sekä innostamme jäseniämme yhteistoimintaan. Jatkamme myös kotouttamistyötä Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoissa, mikäli niiden toimintaedellytykset ovat olemassa. Kansainvälinen yhteistyö ja suhteet 65 sisarjärjestömme kanssa ovat tärkeä tuki tavoitteiden toteuttamisessa.

Vahvistaminen: Korkeakoulutuksen arvon ja merkityksen tulee näkyä työmarkkinoilla. Tuemme korkeakoulutettujen naisten työllistymistä vastuullisiin tehtäviin ja päättäviin asemiin sekä panostamme sukupuolten mukaisen eriytymisen, segregaation, purkamiseen koulutuksessa ja työelämässä. Kehitämme uusia hankkeita korkeakouluista vastavalmistuneiden, työelämässä toimivien ja eläkkeelle siirtyneiden akateemisten naisten aseman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös (ikääntyvien naisten) ikäsyrjinnän poistaminen kuuluu tavoitteisiimme. Uusille jäsenillemme tarjoamme mentorointia ja kummitoimintaa.

Uudistaminen: hyödynnämme verkkotyöpajoja sekä digitaalisia alustoja. Edistämme myös verkossa paikallisyhdistystemme alueellista yhteistyötä ja yhdistysvierailuja. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita ja kehitämme hankeideaa, joka yhdistää digiosaamisen, yhdistystoiminnan ja tasa-arvon edistämisen.

Jäsenmäärän kasvattaminen: meillä on innostavaa, monipuolista ohjelmaa ja aktiivista viestintää. Tarjoamme paikallisyhdistyksillemme verkkokoulutusta jäsenhankinnasta ja -viestinnästä. Sääntömuutoksella mahdollistetaan opiskelijajäsenyys ja alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden jäsenyys. Tämä on erityisen tärkeää niillä paikkakunnilla, joilla ei ole yliopistoja.