01.04.2021

Ehdota Vuoden Jäsentekopalkinnon saajaa

Vuoden jäsentekopalkinto
KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
 2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.
 3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat.
  Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:
  • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
  • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
  • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
  • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.
 4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.
 5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.
 6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniamainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniamaininnat palkita rahallisesti.
 7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.
 8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

Ehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

19.03.2021

Kuntapäätöksenteko tarvitsee lisää tasa-arvoa

Tänä keväänä äänestetään suomalaisten arjesta. Varmistetaan yhdessä, että saamme valtuustoihin tasa-arvoa ja sivistystä vaalivia, yhteistyökykyisiä, eri elämäntilanteissa olevia ja eri-ikäisiä kunnanvaltuutettuja, jotka luovat sellaista tulevaisuutta, jossa meidän kaikkien on hyvä elää.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kuntavaalitavoitteet 2021 ovat seuraavat:

Kuntapäätöksenteko tarvitsee lisää tasa-arvoa

 1. Päätöksenteon kannalta keskeistä on, ketkä päätöksiä tekevät.

⦁ 2017 kuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 39 %. Samaan aikaan kuntajohtajista 25 % oli naisia. Kumpikaan ei vastaa naisten osuutta kuntalaisista.

⦁ 2017 kuntavaaleissa alle 30-vuotiaiden osuus ehdokkaista oli 8,9 % ja valituista oli 5,7 %. Vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaiden keski-ikä oli 49,5 vuotta. Samaisissa vaaleissa nuorten ehdokkaiden osuus oli alhaisin sitten vuoden 1996.

⦁ 2017 kuntavaaleissa valituista vain alle prosentti (66/8999) oli muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus on selvästi pienempi kuin heidän osuutensa ehdokkaista ja äänioikeutetuista.

Kannustamme puolueita varmistamaan, että niiden ehdokaslistat ovat mahdollisimman moninaisia. Edelleen kannustamme puolueita ja kuntia varmistamaan, että kunnanhallitusten, valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajista vähintään 40 % on naisia vuonna 2021.

Tasa-arvoinen koulutus ja työelämä takaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntien elinvoimaisuuden

 1. Tasa-arvo ei toteudu itsestään

Tasa-arvoisessa kunnassa panostetaan koulutukseen ja kasvatukseen. Koulutusta ja kasvatusta koskevaa päätöksentekoa ohjaa tavoite oppimistulosten ja koulutusalojen sukupuolisegregaation purkamisesta.

Tasa-arvoisessa kunnassa tasa-arvoa edistetään suunnitelmallisesti. Kunta sisällyttää sukupuolinäkökulman budjetointinsa kaikkiin vaiheisiin. Kunnalla on ajantasainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteiden sukupuolivaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa.

 1. Tasa-arvo alkaa varhaiskasvatuksesta

Tasa-arvoisessa kunnassa edistetään varhaiskasvatuksen sukupuolisensitiivisyyttä. Sukupuoleen liitetyt oletukset saattavat rajoittaa lapsen itseilmaisua sekä kokemusta kaikkien samanarvoisuudesta. Varhaiskoulutuksen ammattilaisille tarjotaan jatkokoulutusta.

Tasa-arvoisessa kunnassa kaikilla koulutusasteilla huolehditaan tasa-arvosuunnitelmien säännöllisestä päivittämisestä. Suomalaisen koulutuksen ja työelämän vahva sukupuolen mukainen eriytyminen näkyy jo yläasteen kurssivalinnoissa. Nämä valinnat vaikuttavat nuorten jatko-opintoihin ja edelleen sijoittumiseen työelämässä.

 1. Anonyymi rekrytointi ja neutraalit ammattinimikkeet tasa-arvoistavat työelämää

Tasa-arvoisessa kunnassa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rekrytoinnissa. Tässä voidaan käyttää apuna anonyymia rekrytointia, jossa työhakemuksesta poistetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto. Edelleen korvataan kaikki sukupuolittuneet ammattinimikkeet uusilla.

 1. Samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka

Tasa-arvoisessa kunnassa naisen euro on sata senttiä. Kunta-alalla työskentelee 421 000 henkilöä ja heistä noin 80 % on naisia. Naisvaltaiset alat ansaitsevat kunnolliset palkat.

 1. Hoivavastuuta on jaettava tasaisemmin

Tasa-arvoisessa kunnassa tuetaan tasa-arvoista hoivavastuuta. Kuntien työntekijöistä noin 80 % on naisia. Työnantajana kunta voi rohkaista ja mahdollistaa molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita.

Tasa-arvoisessa kunnassa huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta. Omaishoitajista noin 70 % on naisia. Tällä on merkitystä etenkin naisten urakehitykseen ja eläkkeisiin. Omaishoitajien jaksamista tulee seurata ja parantaa. Kotihoitoon on taattava riittävät resurssit.

 1. Toimivat digipalvelut kuuluvat kaikille

Tasa-arvoisessa kunnassa palvelut ovat esteettömiä ja kaikille saavutettavia. Tämä koskee myös digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Jos kunnan asukkaita kuunnellaan, avautuvat esteettömyyden tarpeet ja ratkaisut hyvissä ajoin.

 1. Kotoutumisen tasa-arvo on taattava kunnissa

Tasa-arvoisessa kunnassa panostetaan kotoutumisen tasa-arvoon. Kunnissa voidaan kehittää uusia kotoutumisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen muotoja yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kunnissa voidaan myös varmistaa, että kielikoulutusta on tarjolla tarpeeksi ja että se tavoittaa kaikki tulijat, myös naiset.

 1. Järjestöt tarvitsevat kunnan tukea

Tasa-arvoisessa kunnassa järjestöjen tukeminen nähdään hyvinvointi-investointina. Kuntien tulisi tarjota paikallisille yhdistyksille maksuttomia tai kohtuuhintaisia tiloja kansalaistoiminnan mahdollistamiseksi.

12.03.2021

13.4.2021 Onko iällä merkitystä? Digitaalisuus sukupolvia yhdistävänä ja erottavana tekijänä

Jyväskylän yliopiston professori Terhi-Anna Wilska.

Onko iällä merkitystä? Digitaalisuus sukupolvia yhdistävänä ja erottavana tekijänä -webinaarissa 13.4.2021 klo 18:00-19:30 Jyväskylän yliopiston professori Terhi-Anna Wilska avaa kulutuksen nykytilaa ja trendejä Digitalisaatiolla tasa-arvoon -keskustelusarjassa; Mikä on iän ja sukupolven merkitys kulutusyhteiskunnassa? Miten eri-ikäiset kuluttajat eroavat toisistaan ja miksi? Millaiselta näyttää tulevaisuuden (digitalisoituva) kulutus?

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu mukaan!

Löydät tapahtuman tiedot myös Facebookista.

Pääkaupunkiseudun Akateemisten Naisten paikallisyhdistysten yhteinen keskustelusarja keväällä 2021 pureutuu teemaan DIGITALISAATIOLLA TASA-ARVOON. Tilaisuudet järjestetään kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18-19:30. Päivämäärät ovat 9.2., 9.3., 13.4.

09.03.2021

SAVE THE DATE: 10-13 Sept 2021 UWE Conference and AGM in Helsinki

Six months from now, we will welcome our sisters across the Europe to Helsinki to discuss the effects which the pandemic has had on gender equality. If the covid-19 restrictions are still in place in autumn, we will hold the conference and the UWE’s annual general meeting (AGM) online. Stay tuned!

University Women of Europe, #UWE is a network of graduate and university women associations and federations from 20 countries working in partnership with the Council of Europe and the European Women’s Lobby to address the issues impacting the lives of women throughout the European community. For more information, please visit https://www.facebook.com/UniversityWomenofEurope or http://www.universitywomenofeurope.org/

08.03.2021

Gender Balance in Tech: Key Post-Covid Success Factor

”Have you heard of them: Katalin Kariko, Laurence Devillers, Esperanza Martinez Romero, Ritu Karidhal, or Catherine Ngila? No?

And yet these women from 5 continents have initiated some of todays’ key innovations. Katalyn Kariko has invented the ARN technology now used in COVID-19 vaccines. Laurence Devillers is a pioneer of Ethical IA, a major issue to protect civil rights, freedom and democracy in our digital age. Esperanza Martinez Romeo had developed bacteria that improve agriculture productivity while preserving the environment. Thanks to Ritu Karidhal India is the 4th country in the world to have reached Mars. And Catherine Ngila leverages the power of nanotechnologies to detect and remediate pollution in water, and enable a sustainable management of water resources.

In fact the list of unknown women is incredibly long. Nonetheless there are are! In front lines! Each of her contributes to a fight that is vital today to all of us! Yet the obstacles women face to make it in STEM are countless.” (Source: Gender Scan Research)

The Gender Scan research is an international study – in partnership with UNESCO and international associations – that examines the role of women in scientific and technology professions. Among its goals is to raise the profile of women working in cutting-edge technology and science research sectors. Finnish Federation of Graduate Women is one of the #GenderScan21 study partners and encourages women to take part in the study questionnaire.

For more information and full article n women in STEM, please visit https://www.genderscan.org/

18.12.2020

Liiton 98. vuosikokouksen henkilövalinnat

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 98. vuosikokous järjestettiin koronarajoitteista johtuen verkossa.

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021 – 2023 Liiton I varapuheenjohtajaksi valittiin FM Marketta Holopainen (Lappeenranta) sekä Liiton hallitusjäseniksi FT Jutta Hartikainen (Kouvola), FM Christina Lindell (Helsingfors) ja TtM Maija Vänskä (Lahti). Salolaisen hallitusjäsenen kesken jääneen kauden loppuajalle 2021 – 2022 valittiin KM Maritta Tammio (Turku).

Liiton toiminnantarkastajana jatkaa YTM, HuK Mirja Saarni (aik. Tampere) ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin ekonomi Merja Nurmi (Tampere).

Lämpimät onnittelumme kaikille valituille ja iloista joulua!

15.12.2020

Työryhmähaku 2021 on auki

TYÖRYHMÄHAKU 2021 ON AVATTU: Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta

Suomen Akateemisten Naisten Liiton työryhmissä pääset vaikuttamaan ja hyödyntämään osaamistasi.

Kuka tahansa paikallisyhdistystemme jäsenistä voi hakea Liiton työryhmiin tai Liiton hallinnoiman Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokuntaan.

Työryhmän jäsenyyskausi kestää helmikuusta joulukuuhun 2021. Kukin työryhmä pitää noin neljä kokousta vuodessa. Ainakin vielä kevätkauden työryhmät kokoontuvat verkossa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) on Liiton testamenttilahjoituksista koottu omakatteinen rahasto. Rahaston hoitokuntaan etsitään vuodeksi 2021 talouden ja strategiatyön osaajia. Hoitokunta kokoontuu myös yleensä neljästi vuodessa.

Hae itseäsi kiinnostavaan työryhmään lähettämällä sähköpostia Susannalle Liiton toimistoon: sanlf.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi. Hakua on jatkettu 15.1.2021 saakka.

***

Förbundet söker medlemmar till sex arbetsgrupper och förvaltningsnämnd av Kyllikki Leinos fond för äldreboende. Arbetsgrupperna hjälper lokalföreningarna att utveckla sina verksamhet från olika vinklar.

Arbetsgruppens mandatperiod är februari – december 2021. Grupperna och förvaltningsnämnden håller distansmöte på Zoom fyra gånger per år. Ansökningstiden slutar den 15 januari 2021. Skicka mejl till Susanna: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

⭐️Digiryhmä – Digigruppen: Miten Akateemiset Naiset voivat vahvistaa paikallisyhdistysten ja jäsenten IT-taitoja?
⭐️Kansainvälisyysryhmä – Internationella gruppen: Tervetuloa verkostoitumaan 65 sisarjärjestömme kanssa! Miten Akateemiset Naiset voisivat kehittää kansainvälistä toimintaansa?
⭐️Tulevaisuusryhmä – Framtidensgruppen: Miten Akateemiset Naiset pystyvät parhaiten toteuttamaan strategiaansa ja vastaamaan järjestökentän muutospaineisiin?
⭐️Työnhaun ja yrittäjyyden tuki – Arbetsökning och entreprenörskap: Miten Akateemiset Naiset voivat tukea työikäisiä naisia?
⭐️Vaikuttamistyöryhmä – Påverkansgruppen: Miten Akateemiset Naiset voivat muuttaa maailmaa?
⭐️Viestinnän työryhmä – Kommunikationsgruppen: Miten saamme viestimme paremmin kuuluviin?
⭐️Hoitokunta – Förvaltningsnämnden: Miten rahaston toimintaa voitaisiin kehittää? Tervetuloa luomaan testamenttilahjoituksista koostuvalle rahastollemme uusi strategia!

Lisätietoja: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

20.11.2020

Koronatiedote

PÄIVITETTY 20.11.2020

Koronatilanne on syytä huomioida myös Akateemisten Naisten paikallistoiminnan suunnittelussa. Kukin paikallisyhdistyksemme päättää itse toiminnastaan, mutta suositeltavaa on, että Akateemisten Naisten jäsentapahtumat järjestettäisiin toistaiseksi verkossa ainakin Uudellamaalla (Lue Ylen uutinen aiheesta.)

Mikäli alle 20 henkilön tapahtumia järjestetään kasvokkain, niissä tulee huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta, käsihygieniasta ja turvaväleistä. Pääkaupunkiseudulla myös maskisuositus on laajasti käytössä.

Sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyttä vastaan voimme taistella verkkotapahtumien ja sosiaalisen median avulla. Skype on entuudestaan monelle tuttu ja Teamsin tai Zoomin voi ottaa maksuttomaan kokeiluun. Yhdistykselle voi perustaa oman keskusteluryhmän myös esimerkiksi Whatsappiin tai Facebookiin. Lisäksi voitte kutsua omat yhdistyssisarenne myös tänne Liiton keskustelufoorumille.

Pysykää terveinä ❤️

10.11.2020

Uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen?

Koska marraskuu on Akateemisten Naisten vuosikokousten luvattua aikaa, nostan esiin tämän vinkin Liiton Facebook-ryhmän aikaisemmista julkaisuista. Nyt kuva-albumeitanne kaivelemaan!

UUSIA OSAAJIA HALLITUKSEEN

Monella paikallisyhdistyksellämme tuntuu olevan vaikeuksia saada hallitukseensa uusia jäseniä. Tähän minulla on tarjota vinkki viestintäkoulutuksesta, johon osallistuin eilen. Kouluttaja Salla Saarinen kertoi, miten hän oli itse erään yhdistyksen puheenjohtajana saanut sen hallitukseen suhteellisen helposti uusia jäseniä.

 1. Iloinen ryhmä
  Salla oli jakanut someen hallituksen jokaisesta kokouksesta iloisen ryhmäkuvan ja kertonut, miten kivaa heillä on kokouksissa.
 2. Tuloksekas toiminta
  Hän oli myös kertonut kuvanjaon yhteydessä, millaisia ideoita hallituksessa oli sillä kertaa edistetty.
 3. Sitaatti
  Lisäksi Salla oli lisännyt postaukseen jonkun toisen hallitusjäsenen sitaatin siitä, miksi tämä kokee yhdistyksen toiminnan mielekkääksi.
 4. Yhteystiedot
  Lopuksi hän oli liittänyt mukaan ohjeet siitä, miten hallitukseen voi päästä mukaan.

Kokeilkaapa! Täytyykin muistaa ottaa tämä sama vinkki käyttööni Liiton hallituksen kokouksissa, sillä meillähän on vaikuttamisen paikkoja avoinna myös Liiton hallituksessa kaudelle 2021 – 2023. Paikkoja on avoinna yhteensä viisi ja tiedossamme olevia ehdokkaita on neljä, joten nyt jos koskaan kannattaa asettua ehdolle.

📣 Yhdistysten äänivaltaiset eli valtakirjalliset edustajat voivat asettaa ehdokkaita edelleen Liiton vuosikokouksessa lauantaina 28.11.2020. Mikäli olet kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä, ota nyt yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi, joka voi nimetä sinut ehdokkaakseen Liiton hallitukseen.

01.01.2020

Nostetaan naiset yhdessä näkyviin!

Kirjoita kiinnostavan suomalaisen naisen elämäkerta

Pienoiselämäkerran päähenkilö voi olla

– kansallinen tai oman paikkakuntasi vaikuttajanainen
– oman ammattialasi tai yhdistyksesi vaikuttaja
– nainen, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla elämääsi
– mummosi, äitisi, tätisi, siskosi

Elämäkerta voi olla kertomus päähenkilön koko elämänkaaresta tai jostakin tietystä osasta hänen elämäänsä, joka on tärkeää tuoda esille. Yhdessä elämäkerrat kartuttavat tietoa siitä, mitä naiset ovat tehneet, miten naiset ovat vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen, miten he ovat eläneet ja miten selviytyneet elämän haasteista.

Naisten Ääni -sivustolta saat inspiraatiota sekä ohjeita ja ehdotuksia elämäkerran kirjoittamiseen.  

***

Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä yhteishanke, jossa kerätään naisten elämänkertoja verkkoon. Hankkeen tavoitteena on saada verkkosivulle www.naistenaani.fi toimittajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kenen tahansa käyttöön mittava aineisto naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa.

naisten_logo_787x391

Seuraava sivu »