30.06.2020

Euroopan neuvosto: Suomi ei ole edistänyt riittävästi palkkatasa-arvoa

TIEDOTE 30.6.2020

Suomen Akateemisten Naisten Liiton eurooppalainen kattojärjestö, University Women of Europe (UWE), teki vuonna 2016 kantelun Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, joka loukkaa vuonna 1965 voimaan tullutta Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Suomi allekirjoitti Euroopan neuvoston laatiman peruskirjan vuonna 1991. Peruskirjan allekirjoittaneista 47 jäsenvaltiosta 15 hyväksyy kollektiiviset kantelut. Nyt saadussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksessä näistä 15 maasta ainoastaan Ruotsin katsotaan noudattavan peruskirjaa.

Suomea koskevassa päätöksessään komitea toteaa, että Suomi ei ole edistänyt riittävästi maan palkkatasa-arvoa. Naisten ja miesten välinen palkkaero (16 %) on edelleen yli EU:n keskiarvon, ja palkkaeroa ylläpitävä koulutuksen ja työelämän segregaatio on vain syventynyt. Viimeisimpien tietojen mukaan vain 8,9 % suomalaisista palkansaajista työskentelee ammateissa, joissa on vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.

Suomen kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma pyrki vuosina 2006 – 2019 kaventamaan naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa. Tuona aikana palkkaeroa saatiin kurottua runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä. Helmikuussa 2020 ohjelman neuvottelut keskeytyivät, koska hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät saavuttaneet yksimielisyyttä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä sukupuolten välistä palkkaeroa saadaan kavennettua.

Komitean päätöksessä nostetaan esiin selkeitä, korjattavissa olevia lainsäädännöllisiä epäkohtia. Suomen lainsäädännön tulisi tunnistaa myös tapaukset, joissa työntekijä irtisanotaan vastatoimenpiteenä tämän esittämään samapalkkavaateeseen. Lisäksi tasa-arvolain tulisi edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekoa myös alle 30 työntekijän organisaatioilta. 93 prosenttia suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä, jotka työllistävät jopa 23 prosenttia suomalaisesta työvoimasta.

Suomea koskeva päätös löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
p. 040 540 0464, kirsi.jokikokko(a)gmail.com

Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen
p. 045 869 1617 (Tavoitettavissa 30.6.2020)

SUMMARY IN ENGLISH

The European Committee of Social Rights (ECSR) has found violations of the right to equal pay and the right to equal opportunities in the workplace in 14 out of 15 countries which apply the European Social Charter’s collective complaints procedure: Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal and Slovenia. Only Sweden was found to be compliant with the Charter.

According to the Charter, the right to equal pay must be guaranteed in law. The ECSR has identified in particular the following obligations on participating States:

  • To recognise the right to equal pay for equal work or work of equal value in their legislation;
  • To ensure access to effective remedies for victims of pay discrimination;
  • To ensure and guarantee pay transparency and enable pay comparisons;
  • To maintain effective equality bodies and relevant institutions in order to ensure equal pay in practice.

The full press release can be found here.

30.06.2020

Liiton toimisto on avoinna jälleen 15.7.2020

Glad sommar! Förbundets kansli öppnas igen på onsdagen, den 15 juli 2020.
Have a lovely summer! Our office will be open again on Wednesday, 15th of July.
In highly urgent matters, please contact our NGO’s president Kirsi Jokikokko: kirsi.jokikokko(a)gmail.com.

13.05.2020

EHDOKASHAKU: Hae mukaan hallitustyöskentelyyn

Oletko kiinnostunut Akateemisten Naisten vaikuttamistyöstä ja toiminnan kehittämisestä? Haluatko kerryttää talous- tai viestintäosaamistasi, luoda kansainvälisiä yhteyksiä tai hankkia esimieskokemusta? Haluatko hyödyntää osaamistasi ja toimia muiden hyväksi?

Liiton hallitus johtaa Suomen Akateemisten Naisten Liittoa sekä tekee tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamistyötä koulutuksen ja työelämän tasa-arvon edistämiseksi. Hallitusjäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Hallituksessa on kaudelle 2021 – 2023 avoinna I varapuheenjohtajan ja kolmen hallitusjäsenen paikat.

Mikäli olet kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä, ota nyt yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi, joka voi nimetä sinut ehdokkaakseen.

Yhdistysten tulee lähettää viralliset nimeämisilmoitukset 1.9.2020 mennessä. Liitteiksi tarvitaan:

  • ehdokkaan kirjallinen suostumus
  • ansioluettelo
  • lyhyt (max 300 sanaa) kuvallinen esittely, joka vastaa kysymykseen ”Miksi minä olisin erinomainen hallitusjäsen Akateemisille Naisille?”

Ehdokasesittelyt julkaistaan syyskuun Minerva-lehdessämme.

Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Är du intresserad av förtroendeuppdrag där du kan påverka och samtidigt hjälpa dina medsystrar? Behöver du utvidga och komplettera din meritförteckning? Vill du skaffa dig mer kunskap och kompetens inom ekonomi, skapa internationella kontakter eller samla chefserfarenhet?

Presentation och bild av den styrelse kandidaten och hennes skriftliga samtycke skickas till förbundets byrå före den 1 september 2020. Presentationerna publiceras i Minerva 2/2020.

Påverka, nätverka, trivs med oss!

30.03.2020

Torstai on toivoa täynnä -verkkokahvit

Järjestämme keväällä 2020 joka torstai kello 18.00 – 19.00 (huom. uusi aika!) Torstai on toivoa täynnä -verkkokahvihetken, joka on avoin kaikille jäsenillemme. Ohjeet osallistumiseen löytyvät Jäsensivuiltamme, huhti- ja toukokuun uutiskirjeistä sekä jäsenillemme tarkoitetusta Facebook-ryhmästä. Kevätkauden viimeiset kahvit pidetään 4.6. Kesätauolta palaamme elokuun lopulla.

13.03.2020

Koronatiedote

Koronavirus mietityttää nyt myös järjestökentällä ja vapaaehtoistoiminnassa. Monella meistä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä omassa lähipiirissään ja heitä tahdomme totta kai suojata.

Yli 60 vuoden iän lisäksi tilastoissa selkeästi erottuvia riskitekijöitä ovat diabetes, korkea verenpaine, heikko veren hyytyminen, tai hengityskoneen tarve arkielämässä.

Kukin paikallisyhdistyksemme päättää itse toiminnastaan, mutta suositeltavaa on, että Akateemisten Naisten kokoukset järjestetään toistaiseksi sähköpostitse ja että ainakin maalis-huhtikuulle suunnitellut jäsenillat siirretään myöhempään ajankohtaan.

Sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyttä vastaan voimme taistella sosiaalisen median avulla. Yhdistykselle voi perustaa oman keskusteluryhmän esimerkiksi Whatsappiin tai Facebookiin. Lisäksi voitte kutsua omat yhdistyssisarenne myös tänne Liiton FB-ryhmän keskustelufoorumille.

Pysykää terveinä ❤️

05.02.2020

CANCELLED: 15 – 17 May 2020 Paris: UWE Meet and Greet

Meet and Greet – The annual networking event for University Women of Europe (UWE) 2020 has been cancelled. For more information, please visit UWE’s website.

01.02.2020

SAVE THE DATE: 17 – 20 Sept 2020 Paris: UWE Conference and AGM

We are pleased to invite you to the next UWE Conference and Annual General Meting (AGM) to Paris on 17th – 20th September 2020 to celebrate together the centenary of the French Association of University Women (AFFDU) and 40 years since University Women of Europe (UWE) was founded as regional group of International Federation of University Women (IFUW).

Known as the “City of light”, Paris is often referred to as an “open-air museum” thanks to its architectural and cultural outstanding heritage, its streets overflow of culture, art, beauty and history. Located in the heart of Montparnasse neighborhood of Paris, Reid Hall, a cultural and educational hub, former a residential center for university women after the 1st World War (also housed the French Association of University Women), which hosted international conferences for more than a century, it became Columbia Global Centers – Paris and it is confirmed as the main venue for this event.

We are looking forward to meeting you with interesting topics: 100 years of women’s rights, gender equality, artificial intelligence and the place of women in the 20th century. The speakers and a detailed programme will be announced very soon, including information about the registration.

The Conference is open to all members of the University Women of Europe and their friends.

01.01.2020

Nostetaan naiset yhdessä näkyviin!

Kirjoita kiinnostavan suomalaisen naisen elämäkerta

Pienoiselämäkerran päähenkilö voi olla

– kansallinen tai oman paikkakuntasi vaikuttajanainen
– oman ammattialasi tai yhdistyksesi vaikuttaja
– nainen, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla elämääsi
– mummosi, äitisi, tätisi, siskosi

Elämäkerta voi olla kertomus päähenkilön koko elämänkaaresta tai jostakin tietystä osasta hänen elämäänsä, joka on tärkeää tuoda esille. Yhdessä elämäkerrat kartuttavat tietoa siitä, mitä naiset ovat tehneet, miten naiset ovat vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen, miten he ovat eläneet ja miten selviytyneet elämän haasteista.

Naisten Ääni -sivustolta saat inspiraatiota sekä ohjeita ja ehdotuksia elämäkerran kirjoittamiseen.  

***

Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä yhteishanke, jossa kerätään naisten elämänkertoja verkkoon. Hankkeen tavoitteena on saada verkkosivulle www.naistenaani.fi toimittajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kenen tahansa käyttöön mittava aineisto naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa.

naisten_logo_787x391

30.11.2019

UUSI hanke: NETPOWER – vaikuttavaa verkostotyötä tasa-arvon hyväksi

NETPOWER – Network for Promotion of Women Empowerment Recognition
KA204 Erasmus+ Programme

Maailman talousfoorumin 2018 tasa-arvoraportin mukaan globaali tasa-arvo on vielä kaukana: naisten pitää odottaa 202 vuotta ennen kuin he saavat samansuuruista palkkaa kuin miehet. Myös yleinen tasa-arvoistuminen vie nykytahdilla vielä 108 vuotta.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto pitää tärkeänä, että tasa-arvon edistymistä vauhditetaan. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä jäsentemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Akateemisilla Naisilla on 65 sisarjärjestöä ympäri maailmaa. Nyt käynnistämme hankkeen, joka kerää tietoa naisten asemasta Hollannista, Italiasta, Ranskasta, Romaniasta ja Suomesta. Nämä maat sijoittuvat Maailman talousfoorumin viimeisimmässä raportissa sijoille 4-70. Foorumi tarkastelee vuosittaisissa raporteissaan tasa-arvon kehitystä koulutuksen, politiikan, talouden ja terveyden saralla.

Hankkeessa jaamme tietoa näissä maissa tehdystä tasa-arvotyöstä ja kehitämme edelleen tasa-arvoa edistäviä hyviä käytäntöjä. Hankkeen materiaalit ja tulokset tullaan kokoamaan hankkeen omille verkkosivuille, jotka avautuvat alkuvuodesta 2020. Tulokset jaetaan edelleen myös kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissamme.

Hanketapaamiset järjestetään marraskuussa 2019 Roomassa, toukokuussa 2020 Bukarestissa, syyskuussa 2020 Pariisissa, toukokuussa 2021 Helsingissä ja syksyllä 2021 Hollannissa (tarkentuu vielä).

Lisätietoja:
Susanna Sulkunen
Toimitusjohtaja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto

Liiton englanninkielinen koostesivu hankkeelle löydät täältä, ja valokuvia ensimmäisestä, Roomassa 27. – 29.11.2019 järjestetystä hanketapaamisestamme löydät täältä.

25.11.2019

Puhuminen ja julkisuus auttavat parisuhdeväkivallan torjunnassa

Tänään 25.11.2019 vietetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Suomessa naispuolisista henkirikosten uhreista yli puolet surmataan kotonaan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusloukkaus. Lähes puolet (47 %) suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään, ja lähes kolmannes on altistunut puolisonsa tai entisen puolisonsa väkivallalle.

Domestic Violence Met by Educated Women -hankkeemme (2013-2015) selvitys osoitti, että korkeakoulutus ei suojaa parisuhdeväkivallalta.

Puhuminen ja julkisuus auttavat.

”Tehokas keino väkivallan vähentämiseksi olisi asiasta puhuminen julkisesti. Tällöin sekä väkivallan uhrit että tekijät oppisivat tunnistamaan väkivaltaisia piirteitä varhaisemmassa vaiheessa ja mahdollisesti hakemaan apua. Eristetty ja henkisesti alistettu nainen ei välttämättä tunnista väkivaltaa väkivallaksi, ennen kuin saa tilanteeseensa perspektiiviä puhumalla vaikkapa ystävän tai terveyskeskuslääkärin kanssa. Turtuneen uhrin on vaikea hakea apua – rutiininomainen kysyminen naiselta esimerkiksi lääkärissä tai neuvolassa voisi olla ensi askel ongelman myöntämiseen ja väkivallasta eroon pääsemiseen. Myös ystävä tai perheenjäsen voi rohkaistua kysymään, onko naisella kaikki hyvin. Tyytyväisimpiä naiset olivat juuri ystävältä saamaansa apuun.”

Lue lisää blogistamme.

Seuraava sivu »