Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga

Akademikers Förbund

SANL-FKAF on akateemisen tutkinnon suorittaneiden naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Jäsenistössämme kohtaavat kolmen sukupolven naiset ja eri alojen osaajat, jokainen omalla tavallaan ja elämäntilanteensa mukaan.

Liiton puheenjohtajana toimii KTM Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.).

Tunnuslauseemme on Viihdy, verkostoidu ja vaikuta. Toimintamme ydin on 19 paikallisyhdistyksessä, joissa järjestetään mm. yritysvierailuja, lounastapaamisia ja luentoiltoja. Jäsenilloissa voit käydä hemmottelemassa itseäsi ja oppimassa uutta. Voit myös löytää järjestötoiminnasta itsellesi uuden aktiiviharrastuksen. Uusia ystäviä löydät takuuvarmasti!

Monet Akateemisista Naisista toimivat vapaaehtoisina maahanmuuttajanaisia tukevissa Luetaan yhdessä – ja Auroras -verkostoissamme. Ryhtymällä vapaaehtoiseksi voit auttaa naisia heidän itsenäisellä koulu- ja urapolullaan Suomessa.

Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä voit tehdä myös osallistumalla kanssamme kotimaiseen ja kansainväliseen koulutus- ja tasa-arvokeskusteluun. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema YK:n ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa sekä sisarjärjestöjä 65 maassa.

Tervetuloa mukaan!

 

GWI logo_pieniJokainen Akateeminen Nainen voi liittyä Graduate Women International, GWI:n henkilöjäseneksi.  
SANL - FKAF on jäsenenä eurooppalaisessa kattojärjestössä University Women of Europe, UWE.