Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. är ett internationellt nätverk för kvinnor som avlagt högskoleexamen och Förbundets mål är att främja jämställdhet och jämlikhet för att gagna fred och mänskliga rättigheter. Kvinnliga Akademiker har en rådgivande status inom flera FN-organisationer och systerorganisationer i 65 länder. Vår partipolitiskt obundna organisation grundades år 1922.

Förbundets uppgift är att befrämja akademiskt utbildade kvinnors situation

  • genom att stödja bildandet av nätverk mellan kvinnor
  • genom att verka som en aktiv samhällspåverkare

Förbundets verksamhet indelas i tre delar:

  • internationell verksamhet
  • nationell verksamhet
  • verksamhet med anknytning till lokalavdelningarna

Ett internationellt förbund

Förbundet är en medlem i University Women of Europe, UWE och Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk, KANN.

Alla Kvinnliga Akademiker har möjlighet att ansöka om personligt medlemskap i den internationella centralorganisationen Graduate Women International, GWI och delta i GWI:s världskonferenser som arrangeras vart tredje år.

Förbundet erbjuder sina sakkunniga till konferenser och specialuppdrag.

Nationell verksamhet

Förbundet är en aktiv organisation som tar del av samhälleliga frågor som berör kvinnor. Förbundet ordnar evenemang, deltar i samhälleliga diskussioner, avger utlåtanden och påverkar opinioner. Medlemmarna representerar olika yrkesgrupper, åldersgrupper och nationella grupper.

Förbundet är en aktiv påverkare i samarbete med kvinnoorganisationer i vårt land. Förbundet hör till Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Finlands 1325-nätverket och till Finlands UN Women.

Förbundets centralstyrelse och arbetsutskott bereder och beslutar om förbundets ärenden mellan årsmöten. Centralrörelsen beslutar även om ad hoc -arbetsgrupperna.

Förbundet stöder kvinnors fortbildning och forskningsprojekt via den fond som verkar inom Suomen Kulttuurirahasto.

Förbundet informerar om sin verksamhet i medlemstidningen Minerva och genom nyhetsbrev. Båda dessa innehåller information på såväl det nationella planet som på lokalnivå.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors och Åboland

Kvinnliga Akademiker har två svenskspråkiga lokalföreningar i Finland. Lokalföreningarnas verksamhet i Helsingfors och Åboland omfattar olika seminarier, företagsbesök, luncher, litteraturcirklar, teaterbesök och konstutställningar, naturexkursioner samt kontakter med systerföreningar.

Kom med – nätverka, påverka och trivs med oss!

Uppdaterades senast 25.4.2023

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.