Tärkeät linkit

Graduate Women International, GWI (formerly known as International Federation of University Women) www.graduatewomen.org

University Women of Europe (UWE) http://www.universitywomenofeurope.org

Luetaan yhdessä -verkosto www.luetaanyhdessa.fi/

Miesjärjestöjen Keskusliitto http://www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi/

Naisasialiitto Unioni http://www.naisunioni.fi/

Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) www.naisjarjestot.fi

Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry. http://www.nytkis.org/

NNKY-liitto http://www.ywca.fi/

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvosivut http://www.stm.fi/tasa-arvo

Suomen UN Women www.unwomen.fi/

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE http://www.tane.fi/fi

Tasa-arvovaltuutettu http://www.tasa-arvo.fi/fi/etusivu

Tilastokeskuksen Sukupuolten tasa-arvon teemasivut http://www.stat.fi/tup/tasaarvo/index.html

Valtakunnallinen naistutkimus- ja tasa-arvoportaali Minna https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo

Yrittäjänaisten keskusliitto www.yrittajanaiset.fi

 

Sivua on viimeksi päivitetty 12.3.2018