Akateemiset Naiset - 100 vuotta ystävyyttä, sivistystä ja tasa-arvoa

Tasan sata vuotta sitten 11.5.1922 pidettiin Suomen Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Yhdistys – Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förening ry:n ensimmäinen pöytäkirjallinen kokous, ja tuosta päivästä katsomme Akateemisten Naisten taipaleen Suomessa alkaneen.

Järjestömme synnystä voimme kiittää kolmea viisasta naista: newyorkilaista Barnard Collegen johtajaa Virginia Gildersleeveä sekä kirjallisuuden professori Caroline Spurgeonia ja historian lehtori Rose Sidgwickiä Britanniasta. Nämä korkeasti koulutetut ystävykset miettivät ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, mitä he voisivat tehdä ehkäistääkseen uuden sodan syttymisen. He olivat vakuuttuneita siitä, että sodat loppuisivat, kun eri maiden ihmiset tutustuisivat toisiinsa henkilökohtaisesti.

Gildersleeven, Spurgeonin ja Sidgwickin vahva usko verkostoitumiseen ja naisten kouluttautumisen haluun johti vuonna 1919 Akateemisten Naisten maailmanjärjestön, International Federation of University Women, IFUW (nyk. Graduate Women International, GWI), perustamiseen. Kattojärjestön ensimmäisiksi jäseniksi tulivat Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Kanadaan vastikään perustetut Akateemisten Naisten maajärjestöt. Anglosaksisista maista kutsu kiiri ympäri maailman, ja kutsu on otettu ilolla vastaan: tänä päivänä Akateemiset Naiset toimivat jo 65 maassa. Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Liiton syntytarina on luettavissa kokonaisuudessaan blogistamme.

Den första sammanträdet med protokoll för Suomen Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Yhdistys – Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förening tog plats den 11 maj 1922 och det här betraktar vi som datumet för Förbundets grundande.

Vår organisation blev till tack vare tre kloka kvinnor: Ledaren för Barnard College, Virginia Gildersleeve, litteraturprofessorn Caroline Spurgeon och historielektorn Rose Sidgwick. De här högt utbildade vännerna funderade vid slutet av första världskriget på vad de skulle kunna göra för att hindra ett nytt krig. De var övertygade om att krig skulle ta slut när människor från olika världsdelar skulle lära känna varandra personligt.

Gildersleeves, Spurgeons och Sidgwicks starka tro på betydelsen av nätverk och kvinnornas utbildning ledde till att Kvinnliga Akademikers världsorganisation, International Federation of University Women, IFUW (nuförtiden Graduate Women International, GWI) grundades år 1919. De första medlemmarna i takorganisationen var Kvinnliga Akademikers nya landsorganisationer i USA, Storbritannien och Kanada. Kallelsen från de anglosaxiska länderna togs emot med glädje runt om i världen: idag har Kvinnliga Akademiker verksamhet i 65 länder. Välkommen med – nätverka, påverka och trivs med oss!

Läs mer om Förbundets historia.

Uppdaterades senast 7.9.2022

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.