Akateemiset Naiset - 100 vuotta ystävyyttä, sivistystä ja tasa-arvoa

Tasan sata vuotta sitten 11.5.1922 pidettiin Suomen Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Yhdistys – Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förening ry:n ensimmäinen pöytäkirjallinen kokous, ja tuosta päivästä katsomme Akateemisten Naisten taipaleen Suomessa alkaneen.

Järjestömme synnystä voimme kiittää kolmea viisasta naista: newyorkilaista Barnard Collegen johtajaa Virginia Gildersleeveä sekä kirjallisuuden professori Caroline Spurgeonia ja historian lehtori Rose Sidgwickiä Britanniasta. Nämä korkeasti koulutetut ystävykset miettivät ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, mitä he voisivat tehdä ehkäistääkseen uuden sodan syttymisen. He olivat vakuuttuneita siitä, että sodat loppuisivat, kun eri maiden ihmiset tutustuisivat toisiinsa henkilökohtaisesti.

Gildersleeven, Spurgeonin ja Sidgwickin vahva usko verkostoitumiseen ja naisten kouluttautumisen haluun johti vuonna 1919 Akateemisten Naisten maailmanjärjestön, International Federation of University Women, IFUW (nyk. Graduate Women International, GWI), perustamiseen. Kattojärjestön ensimmäisiksi jäseniksi tulivat Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Kanadaan vastikään perustetut Akateemisten Naisten maajärjestöt. Anglosaksisista maista kutsu kiiri ympäri maailman, ja kutsu on otettu ilolla vastaan: tänä päivänä Akateemiset Naiset toimivat jo 65 maassa. Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Liiton syntytarina on luettavissa kokonaisuudessaan blogistamme.

Den första sammanträdet med protokoll för Suomen Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Yhdistys – Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Förening tog plats den 11 maj 1922 och det här betraktar vi som datumet för Förbundets grundande.

Vår organisation blev till tack vare tre kloka kvinnor: Ledaren av Barnard College, Virginia Gildersleeve, litteraturprofessorn Caroline Spurgeon och historielektorn Rose Sidgwick. De här högt utbildade vänner funderade efter slutet av första världskriget att vad de skulle kunna göra för att förebygga början av ett nytt krig. De var övertygade av att krig skulle ta slut när människor från olika världsdelar skull lära känna till varandra personligt.

Gildersleeves, Spurgeons och Sidgwicks starka tro på betydelsen av nätverk och kvinnornas utbildning ledde till att år 1919 grundades Kvinnliga Akademikers världsorganisation, International Federation of University Women, IFUW (nuförtiden Graduate Women International, GWI). De första medlemmar i takorganisationen var nya Kvinnliga Akademikers landsorganisationer i USA, Stora Britannien och Kanada. Kallelsen från de anglosaxiska länderna togs emot med glädje runt världen: idag har Kvinnliga Akademiker verksamhet i 65 länder. Välkommen med – nätverka, påverka och trivs med oss!

Läs mer om Förbundets historia.