Aluevaalit 2022: Lisää naisia päättäjiksi

Ensimmäisiin aluevaltuustoihin kaikista ehdolla olevista 47 % on naisia. Esittelemme tässä heistä Akateemisissa Naisissa vaikuttavat osaajat. Äänestetään lisää naisia päättäjiksi!

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1. ja ulkomailla 12.-15.1. Yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattu vaalit.fi-sivustolle. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan maakuntaa.

HTM Helena Aaltonen

69 vuotta, Kainuun hyvinvointialue, Kesk.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2015 –

Olen ollut kohta pari vuotta eläkkeellä aluekehitysasiantuntijan tehtävästä Kainuun liitossa.

Vaaliteemana Hyvinvoinnin puolesta koko Kainuussa

 • Tarpeen mukaiset palvelut kaikille: Terveyttä ja sosiaalipalvelua ottaen huomioon erilaisten ihmisryhmien tarpeet
 • Aluevaalit ovat myös aluekehitysvaalit
 • Aluevaalit ovat myös tasa-arvovaalit

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/20/ehdokkaat/5762?lang=fi-FI

Professori, FaT Marja Airaksinen

62 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Lähipalvelut säilytettävä.
 • Johtamista ja toimintakulttuuria kehitettävä osaavan henkilöstön pitämiseksi alalla.
 • Hyvinvointialueiden omaa palvelutuotantoa lisättävä, jotta rahat saadaan riittämään.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.webscale.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/4785?lang=fi-FI ja https://twitter.com/marjaairaksinen

Lähihoitaja, oikeustieteen opiskelija Georgiana Forsang

38 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Varmistetaan palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys hyvällä johtamisella ja työhyvinvoinnilla / Ensuring the quality of services and customer satisfaction through good management and well-being at work
 • Kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja nuorille ja lapsiperheille / Let’s develop preventive services for young people and families with children
 • Huomioidaan maahanmuuttajien tarpeet ja vahvuudet paremmin / Take better account of the needs and strengths of immigrants
 • Turvataan lähipalvelut kaikille / Securing local services for everyone

Lisätietoja: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064242213665

Tutkija, TtT Jutta Hartikainen

46 vuotta, Kymenlaakson hyvinvointialue, Kok.

Kouvolan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2019 –

Vaaliteemat:

 • alueiden ja palveluiden yhdenvertaisuus
 • palveluiden kustannustehokas tuottaminen
 • maakuntaveroa ei pidä säätää
 • digipalvelut tulee olla osa palveluvalikoimaa
 • asiantuntijuuden esim. hoitajien, arvostuksen nosto

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/10/ehdokkaat/803?lang=fi-FI ja https://www.facebook.com/jutta.hartikainen

HR-asiantuntija, lehtori, ETT, TM Pia Heikkinen

52 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, KD

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Tasapuoliset ja helposti saavutettavat palvelut myös ravitsemusterapeuttien vastaanotoille.
 • Palvelusetelit.
 • Sote-palvelujen rahoitus ja investoinnit kestävästi.
 • Työhyvinvointi takaa laadukkaan hoidon.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/5480?lang=fi-FI ja https://www.facebook.com/pia.a.heikkinen

Lehtori, FM, EK Ulla Kaukola

58 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, SDP

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Yhden luukun periaate
 • Katkeamattomat hoitoketjut
 • Omalääkärimalli
 • Moniammatilliset tiimit
 • Ennaltaehkäisy
 • Sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteensovittaminen
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmissa auttaminen

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/1322?lang=fi-FIwww.ullakaukola.fi ja https://twitter.com/UllaKaukola

Terveydenhuollon opettaja, erikoissairaanhoitaja, THM Pirjo Luokkala

59 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry;n jäsen 2022 –

Vaaliteemoina

 • Lasten ja perheiden turvallinen arki
 • Nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien oikeuksien toteutuminen
 • Sote-henkilöstön työssä jaksaminen
 • Lähipalveluiden turvaaminen

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/4541?lang=fi-FIwww.facebook.com/pirjoleenaluokkala ja www.facebook.com/luokkalapirjo

Tilastotieteilijä, FM Elina Nykyri

44 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Vas.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Puolustan pienituloisia, vähemmistöjä, haavoittuvassa asemassa olevia.
 • Tulee panostaa henkilöstön hyvinvointiin, lähipalveluihin, julkiseen palvelutuotantoon, saavutettavuuteen ja ennaltaehkäisyyn.
 • Olen vantaalainen varavaltuutettu ja puoluevaltuuston jäsen, joka on vammais- ja järjestöaktiivi.
 • Olen toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa potilasjärjestöissä.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/662?lang=fi-FIwww.facebook.com/nykyrielina, www.instagram.com/elina.nykyri, www.twitter.com/elinanykyri ja https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/elina-nykyri/.

Yliopistotutkija, MMT, KM Ninni Saarinen

37 vuotta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Vihr.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton henkilöjäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tulee olla kaikkien helposti saavutettavissa.
 • Lapsia ja nuoria on tuettava niin kouluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/14/ehdokkaat/3022?lang=fi-FI ja  www.ninnisaarinen.fi

Ammatillinen erityisopettaja, KM Tanja Saarinen

38 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, PS

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2022 –

Vaaliteemat:

 • Nuorten mielen hyvinvointi keskiöön.
 • Oppilashuollon on pysyttävä kouluilla.
 • Pidetään kaikki mukana yhteiskunnassa.
 • Työntekijöiden hyvinvoinnista tinkimättä.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/5072?lang=fi-FI, https://vaalit.perussuomalaiset.fi/aluevaalit/ehdokas/tanja-saarinen ja https://mobile.twitter.com/tanja_saarinen

Lastentautien erikoislääkäri, LT Tiina Tuomela

61 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, KD

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Äänestä asiantuntija aluevaltuustoon.
 • Hoitoonpääsyä on nopeutettava.
 • Henkilökunnan työhyvinvointia ja palkkausta on parannettava.
 • Ennaltaehkäisevä työ kunniaan.
 • Peruspalvelut lähipalveluina.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/2105?lang=fi-FI ja  https://twitter.com/TuomelaTiina

FT, TtM, esh Ulla Tuominen

67 vuotta, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Kok.

Lahden Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2020 –

Vaaliteemat:

 • Hoitoon pääsyn oikea-aikaisuus on yksi perusedellytyksistä, joilla tulisi turvataan hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus.
 • Palvelujen tasa-arvoinen ja alueellinen saatavuus sekä palvelujen joustavuus asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Yksityisten, kolmannen sektorin ja julkisten palveluntuottajien saumaton yhteistyö.
 • Paljon palveluja tarvitsevien palveluja tulee koordinoida niin, että hoidon jatkuvuus turvataan.

Lisätietoja: https://twitter.com/ullat2011, https://twitter.com/UllaTuominen2 ja www.facebook.com/ullatuominen

Tutkija, TtT, psykiatrinen sairaanhoitaja Varpu Wiens

55 vuotta, Lapin hyvinvointialue, Vihr.

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2017 –

Vaaliteemat:

 • Haluan olla yhteistyössä tekemässä Lappiin hyvinvointialuetta, jossa asukkaiden hyvä arki ja mielekäs elämä on keskiössä.
 • Tutkijana nojaan tietoon perustuvan päätöksentekoon, mutta kokonaiskuvan muodostamiseksi rinnalle tarvitaan myös paikallista kokemustietoa.
 • Painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä toimissa, joita tarkoituksenmukaiset ja saumattomat palvelut tukevat.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/21/ehdokkaat/2043?lang=fi-FI ja  https://twitter.com/WiensVarpu