Julinsamlingen 2022: Vi fortsätter att stödja projekt i Nepal

Läskunnigheten är fortfarande låg bland kvinnorna i byarna i Nepal. Kvinnliga Akademiker i Nepal driver ett treårigt projekt vars mål är att undervisa kvinnor i läsning och därmed ge dem möjligheter att uppnå större jämlikhet i samhället.

Under de två gångna åren har cirka 40 kvinnor i byarna Chapagon och Thaiba beretts möjligheter att lära sig läsa och att förkovra sig i sysslor som gjort det möjligt för dem att utveckla mikro entreprenörskap.

År 2023 fortsätter projektet och målet är två nya byar i närheten av huvudstaden Katmandu.

Målet med vår julinsamling är att stödja vår systerförening i detta arbete. Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. har under två år stött arbetet genom en julinsamling. Så också i år.

Tiden för insamlingen: 1.12.2022 -31.1.2023 (RA/2022/1603)

Du kan delta i insamlingen genom att betala in en för dig lämplig summa på Förbundets Gåvokonto
(Nordea FI32 1808 3000 0555 62). Skriv “Nepal” i fältet för Meddelande.

Greetings from the Nepal Association of University Women

We believe that Women empowered = Nation empowered. A small step can lead to big change in community, society and quality of life of women. When woman is free of discrimination, economically empowered, and have necessary skills like education and skills to improve their quality of life, it obviously brings positive impact on children and family. 

Thank you for your Fundraising efforts for our projects here in Nepal. With your support we can reach out to more women and bring changes in their lives and their families.

From all of us here a big Thank You. 

Mrs. Ramita Suwal, President

Ytterligare information om insamlingen fås av Heli Isohookana, medlem i Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry. 040 7005 888, heli.isohookana(a)gmail.com och Christine Ek-Kommonen, Kvinnliga Akademiker i Helsingfors, 050 5143926, ekkommonen(a)gmail.com.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.