Suomen Akateemisten Naisten Liiton strategia 2024 – 2026

Suomessa on runsaat puoli miljoonaa korkeakoulutettua naista. Emme ole yhtenäinen ryhmä. Olemme johtajia, yrittäjiä, asiantuntijoita, pätkätyöläisiä, työtä vailla olevia tai jo eläkkeellä. Meillä on osaamista ja annettavaa tasa-arvoiselle ja sivistyneelle Suomelle. Jokaiselle löytyy vertaistukea ja kiinnostavaa toimintaa Akateemisten Naisten kansainvälisessä verkostossa.

Akateemisten Naisten vuonna 1922 alkanut työ naisten koulutuksen ja aseman parantamiseksi on aina ollut kansainvälistä työtä. Suomi on tasa-arvon suhteen yksi edistyksellisemmistä maista maailmassa, mutta edelleen työtä riittää, jotta perheiden tasa-arvoinen hoivavastuu sekä palkkatasa-arvo toteutuisivat ja lähisuhdeväkivalta poistuisi. Koulutuksen ja työelämän segregaatio on Suomessa vain syventynyt, ja heijastuu myös Suomeen muuttaneiden naisten työllistymisvaikeuksiin. Positiivista kehitystä ei siis voi pitää itsestäänselvyytenä, ja tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä myös oman tasa-arvotilanteemme edistämiseksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisellä vahvistamme myös demokratiaa ja rauhaa.

Missio

Johtoajatuksemme on Viihdy – vaikuta – verkostoidu. Akateemiset Naiset toimii paikallisesti jäsenyhdistysten kautta, joiden kansallisena kattojärjestönä on vuonna 1922 perustettu Liitto.

Tuomme yhteen monen sukupolven, eri aloja edustavat korkeakoulutetut naiset. Edistämme rauhaa, ihmisoikeuksia, sivistystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdessä kansainvälisten sisarjärjestöjen ja kansallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Visio

Koulutetut ja opiskelevat naiset toimivat tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa yhteiskunnassa, jossa kaikkien ihmisoikeudet toteutuvat koulutuksessa, kotoutumisessa ja työelämässä.

Toimintaamme ohjaavat arvot

 • Sivistys ja monitieteellinen osaaminen
 • Naisten oikeuksien edistäminen yhteistyössä toimien
 • Naisten kaukokatseisuus yhteisöllisyyden ja rauhan rakentamisessa
 • Kestävän arjen periaatteet

Arvolupaus

Yhteisössämme voi viihtyä, verkostoitua ja vaikuttaa, saada uutta tietoa ja vertaistukea sekä tehdä kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Jäsenistössämme kohtaavat aktiiviset, sivistystä, ihmisoikeuksia ja rauhaa puolustavat, monitieteelliset, monen sukupolven osaajat.

Keskeiset tavoitteet ja painopisteet 2024 – 2026

1. Koulutuksen ja työelämän segregaation eli sukupuolen mukaisen eriytymisen purku

 • Liitto vaikuttaa Suomen hallitukseen kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa.
 • Liitto korostaa sivistyksen ja tutkitun tiedon merkitystä.
 • Liitto pilotoi valtakunnallisen mentorointiohjelman jäsenistölleen.

2. Palkkatasa-arvo edistäminen

 • Liitto vaikuttaa EU:n samapalkkadirektiivin toteuttamiseksi täysimääräisesti Suomessa.

3. Kotoutumisen tasa-arvo

 • Liitto vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa kotoutumisen tasa-arvon ja tuloksellisuuden edistämiseksi.
 • Liitto toteuttaa käytännön kotoutumistoimintoja Auroras- ja Luetaan yhdessä –verkostojen kanssa.

4. Naisten oikeuksien edistäminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

 • Liitto vahvistaa Naiset, rauha ja turvallisuus -yhteistyötään Itämeren alueella, Natossa ja YK:ssa.
 • Liitto edistää naisten asemaa yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa.
 • Liitto edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia paikallistasolla yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

5. Jäsenistön hyvinvointi

 • Liitto tukee Akateemisten Naisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Strategia pdf-tiedostona

 

Strategi till Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. 2024 – 2026

MISSION. Vi för samman kvinnor från flera generationer med högskoleutbildning på olika områden. Vi arbetar för fred, mänskliga rättigheter, bildning, jämlikhet och jämställdhet tillsammans med våra internationella systerorganisationer och nationella samarbetspartner.

VISION. Utbildade och studerande kvinnor verkar i ett jämlikt och jämställt samhälle där de mänskliga rättigheterna förverkligas inom utbildning, integration och i arbetslivet.

VÄRDERINGAR. Bildning och ett brett vetenskapligt kunnande. Samarbete med olika organisationer för att främja kvinnors rättigheter. Kvinnors framsynthet för att skapa gemenskap och fred. Principerna för en hållbar livsstil i vardagen.

VÄRDEPROPOSITION. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt med respekt för principerna för en hållbar utveckling. I vår organisation kan man trivas, nätverka och påverka; få och förmedla ny information, ge kamratstöd; medverka i frivilligarbete för jämlikhet, jämställdhet, fred och mänskliga rättigheter. I vår organisation möts aktiva kvinnor som försvarar bildning, fred och mänskliga rättigheter. Det är kvinnor i olika åldrar och med kunskap från olika vetenskapsområden.

STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2024–2026. Att motarbeta segregering inom utbildning och arbetsliv dvs. differentiering enligt kön. Att arbeta för att främja lika lön för lika arbete; jämställd utbildning; jämställd integration; kvinnors rättigheter i utrikes- och försvarspolitiken samt medlemmarnas välmående.

 

Sivua on viimeksi päivitetty 25.1.2024

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.