Toimikuntatyöskentelyssä pääset vaikuttamaan ja hyödyntämään osaamistasi

 

Suomen Akateemiseten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n (SANL-FKAF) toimikunnat ja komiteat nimeää vuosittain Liiton keskushallitus. Paikallisyhdistykset voivat ehdottaa omia jäseniään toimikuntiin erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Lisäksi Liitto voi kutsua toimikuntin asiantuntijajäseniä. Pääsääntöisesti toimikuntajäsenyys kestää vuoden. Toimikuntien yhteystiedot ja kokoonpanot löydät täältä.

SANL-FKAF:n pysyviä toimikuntia ovat jäsentoimikunta, kansainvälisten asioiden komitea, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta, Luetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä ja työvaliokunta.

Jäsentoimikunta kehittää Liiton jäsenpalveluja sekä Liiton ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Toimikunnasta nimetään jokaiselle paikallisyhdistykselle myös kummi, joka tukee yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä.

Kansainvälisten asioiden komitea keskittyy nimensä mukaisesti Liiton kansainväliseen toimintaan. Vuonna 2017 komitea laati SANL-FKAF:lle uuden kansainvälisyysstrategian, ja komitea tukee paikallisyhdistyksiä strategian toimeenpanossa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto on Liiton saamista lahjoituksista koottu omakatteinen rahasto, jonka vuokraus- ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat Liiton keskushallitukselle valmistelee talousosaajista koostuva hoitokunta. Rahaston kokopäiväisenä työntekijänä toimii Liiton toimitusjohtaja.

Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostojen ohjausryhmät valmistelevat Liiton hallitukselle Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoihin liittyvät asiat. Ohjausryhmät koostuvat verkostoja hallinnoivan Liiton edustajista sekä verkostojen vapaaehtoisten edustajista ja yhteistyökumppaneista.

  • Auroras-verkosto on korkeakoulutettujen suomalaisten ja Suomeen muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö, jonka tapaamisissa maahanmuuttajanaiset saavat syventävää tietoa suomalaisesta työelämästä, parantavat kielitaitoaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Auroras-toimintaa on tällä hetkellä Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Auroras-verkostolla on kaksi työntekijää, hankepäällikkö ja hankekehittäjä.
  • Valtakunnallisessa Luetaan yhdessä -verkostossa on lähes sata opetusryhmää, joissa tarjotaan vapaaehtoisvoimin suomen kielen ja lukutaidon opetusta maahanmuuttajanaisille. Verkoston kokopäiväisinä työntekijöinä toimivat verkoston toiminnanjohtaja ja asiantuntija.

Liiton työvaliokunta valmistelee Liiton keskushallitukselle järjestön henkilöstöasiat.

 

 

Sivua on viimeksi päivitetty 29.1.2019.