Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston toiveet uusille europarlamentaarikoille

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman 1325 ”Women, Peace and Security (WPS)” vuonna 2000. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa sekä tukea heidän osallistumistaan konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakennukseen.

EU on keskeinen toimija WPS-agendan edistäjänä multilateraalisessa järjestelmässä. Agendaa edistetään lainsäädännöllä, politiikkatoimien toimeenpanon kautta sekä instituutioiden jokapäiväisessä työssä. Myös Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksissä sekä EU:n ulko- että sisäpoliittisissa toimissa.

EU:n nykyinen WPS-toimintasuunnitelma päättyy vuoteen 2024, ja sukupuolten tasa-arvostrategia vanhenee vuonna 2027. EU:n uuden rahoituskehyksen neuvottelut alkavat todennäköisesti heti uuden parlamentin ja komission aloitettua työnsä. Lisäksi uusi ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tulee todennäköisesti julkaisemaan uuden ulkosuhde- tai globaalistrategian, joka määrittää painopisteet seuraavaksi viideksi vuodeksi. Siksi juuri seuraavalla parlamentilla tulee olemaan merkittävä rooli linjata EU:n toimia WPS-agendan edistämiseksi tulevina vuosina.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston toiveet europarlamentaarikoille

1325-aiheiden käsittely: Toivomme, että kaikki mepit nostavat aktiivisesti Naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksiä esille työssään Euroopan parlamentissa sekä täysistunnossa että yksittäisissä valiokunnissa.

Valiokuntavalinnat: Rohkaisemme suomalaisia meppejä osallistumaan valiokuntiin, joissa 1325-teemaa tullaan käsittelemään. Näitä ovat erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM), ulkoasiainvaliokunta (AFET), turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) sekä kehitysvaliokunta (DEVE).

Komissaarikuulemiset: Rohkaisemme kaikkia meppejä aktiivisesti nostamaan 1325-kysymyksiä komissaariehdokkaiden kuulemisissa sekä täysistunnossa että yksittäisissä valiokunnissa.

Budjettivalta: Toivomme, että suomalaiset mepit korostavat 1325-kysymyksiä budjettipäätöksissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvorahoituksen turvaamista kehitysyhteistyössä ja naiserityisten tarpeiden huomioimista humanitaarisessa avussa.

Naisihmisoikeuspuolustajat: Toivomme, että kaikki Suomen mepit tekevät aloitteita kiireellisistä ihmisoikeuspäätöslauselmista naisihmisoikeuspuolustajien oikeuksien turvaamiseksi.

Strategiatyö: Toivomme, että mepit osallistuvat EU:n naiset, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelman sekä sukupuolten tasa-arvostrategian päivittämiseen. Uudessa globaalistrategiassa tulee olla myös vahva 1325-näkökulma.

Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen: Rohkaisemme meppejä kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa, kun EU:n naiset, rauha ja turvallisuus – toimintasuunnitelmaa sekä sukupuolten tasa-arvostrategiaa päivitetään

Lue verkoston EU ja WPS -dokumentti kokonaisuudessaan (pdf)
Lue verkoston kannanotto myös siitä, miten Suomi voi edistää WPS-agendaa Natossa (pdf).

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on vuodesta 2006 toiminut asiantuntijaverkosto, jonka tarkoitus on edistää naiset, rauha ja turvallisuus -teemoja Suomessa. Verkostoon kuuluu yli 25 järjestöjäsentä ja yli 160 tutkija-, asiantuntija- ja henkilöjäsentä. Verkostoa koordinoi UN Women Suomi. Suomen Akateemisten Naisten Liitto on ollut verkoston jäsen vuodesta 2013.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.