Tapahtumat

HAKU: Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtaja, DL 15.5.2024

Oletko kiinnostunut Akateemisten Naisten eurooppalaisesta vaikuttamistyöstä ja verkostoitumisesta? Kattojärjestömme University Women of Europe, UWE etsii varapuheenjohtajaa seuraavalle kolmen vuoden hallituskaudelle. Valinnat tehdään Uwen vuosikokouksessa, joka järjestetään tänä vuonna 27. – 29.9.2024 Albaniassa.

Uwen hallitukseen voivat asettaa ehdokkaita Uwen jäsenjärjestöt. Mikäli siis haluat asettua ehdolle, lähetä Uwen ohjeiden mukainen, viimeistelty hakemus Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitukselle 15.5.2024 mennessä osoitteeseen sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallitus käsittelee hakemukset kevätkauden viimeisessä kokouksessaan toukokuun lopulla. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä toukokuun loppuun mennessä, ja valitun ehdokkaan hakemus lähetetään Uwelle Liiton toimistosta kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätiedot (Uwen sivusto).


7.5.2024 Oodi, Helsinki: Onko EU naisen paras ystävä? -vaalipaneeli

Aika: Tiistai 7.5.2024 klo 15.30–16.10
Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi, 3 krs. Saarikosken matto

Tervetuloa eurovaalipaneeliimme, jossa keskustellaan EU:n roolista naisten oikeuksien vauhdittajana EU:ssa ja sen jäsenmaissa. Tulevat vaalit ratkaisevat sen, millaista tasa-arvotyötä EU tekee seuraavat viisi vuotta. Tämä koskee myös EU:n Naiset, rauha ja turvallisuus -työtä, jossa Nato on tärkeä yhteistyökumppani.

Jo varmistuneet panelistit: Anna-Maja Henriksson (RKP), Merja Kyllönen (Vas), Teija Makkonen (PS), Päivi Niemi-Laine (SDP), Maria Ohisalo (Vihr) ja Sirpa Pietikäinen (Kok)

Tilaisuuden juontaa politiikan tutkija Hanna Wass Helsingin yliopistosta.

Eurooppalainen Suomi ry. striimaa tilaisuuden: https://www.eurooppalainensuomi.fi/

Paneelin järjestäjät: Eurooppanaiset, Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ja Suomen Akateemisten Naisten Liitto

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Facebook-tapahtuma


Ehdota Vuoden Jäsentekopalkintoa 2024

KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.
 2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.
 3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat.
  Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:
  • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
  • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
  • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
  • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.
 4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.
 5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.
 6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniamainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniamaininnat palkita rahallisesti.
 7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.
 8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

Vuoden Jäsentekopalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Lisätietoja: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

Föreslå medlemsdådspris år2024

TÄVLINGSREGLER

 1. Vilken som helst medlem, lokalförening eller föreningsfadder kan föreslå en pristagare med anledning av att den tagit fram en bra praxis. Förslag till pristagare bör lämnas in inom april månad.
 2. Sådana bra praxisar kan belönas, som hjälper Akademiska kvinnor som organisation och vilken det skulle löna sig för alla medlemsföreningar att införliva i sin verksamhet.
 3. Förslagen kan grunda sig på följande tävlingskategorier: digikunskap, medlemsanskaffning, programutbud, och en jokerkategori. Man kan också låta bli att välja kategori, motiveringen avgör. Ovannämnda kategorier kan förstås i vid bemärkelse:
  • Digikunskap inbegriper alla föreningens medlemskommunikations it-lösningar och alla medel för att höja medlemmarnas kunskapsnivå inom it.
  • Medlemsanskaffning kan igen förstås med alla de kommunikationsinnovationer, genom vilka man lyckats öka medlemsantalet.
  • Programutbudskategorin innehåller till exempel de händelseformer, som så brett som möjligt kunnat tillgodose alla medlemmar av vitt skilda åldrar.
  • Den fjärde kategorin är jokerkategorin. Har din förening en bra praxis som inte faller under någon av de tre tidigare nämnda kategorierna? Föreslå den under Jokerkategorin.
 4. Praxisen bör vara högst fem år gammal.
 5. Samma förenings samma praxis kan föreslås bara en gång.
 6. Priset för Medlemsdådet är 250 euro/förslag. Prissumman som delas är 1000 euro. Förslagen som belönas är högst fyra till antalet. Därtill kan det utdelas hedersomnämnanden, till exempel för sådana projekt som ännu bara håller på att utvecklas. Om det inte finns fyra kandidater som tävlar om prissumman, kan också hedersomnämnandena belönas med penningpris.
 7. Pristagarna utses årligen av Förbundets centralstyrelse och vinnarna meddelas på Förbundets årsmöte.
 8. Reglerna kan vid behov ses över om till exempel Förbundets ekonomiska ställningar föranleder det.

Priset för årets medlemsdåd delades ut första gången år 2018.
Tilläggsinformation: sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi.


KIRJOITTAJAKUTSU: Jaa urapolkusi kanssamme

Jäsenlehti Minervassa julkaistiin takavuosina jäsentemme kertomuksia heidän omista urapoluistaan. Sarjaa on toivottu takaisin, ja nyt on sen aika.

Urapolkuja-juttusarjassamme Akateemiset Naiset kertovat omasta työurastaan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan.

Urapolkutarinat kiinnostavat erityisesti työuraansa aloittelevia nuoria korkeakoulutettuja naisia, joiden polku on vasta alussa. Voit rohkaista ja kannustaa heitä omalla esimerkilläsi!

Jos sinä haluat kertoa oman tarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, jonka jännittävä urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä Liiton toimistoon.

Voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi vastauksesi esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?
 2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat auttaneet sinua saamaan työsi?
 3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi korkeakoulusta valmistumisen jälkeen?
 4. Oletko hyödyntänyt urallasi nyt leikkauslistalla olevia etuuksia kuten esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai vuorotteluvapaata?
 5. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?
 6. Miten varmistat oman jaksamisesi perheen, työn, luottamustehtävien ja harrastusten ristipaineessa?
 7. Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Lähetäthän myös kasvokuvasi.

Otamme tekstejä vastaan ympäri vuoden. Julkaisemme tarinoita jäsenlehden ohella myös muissa viestintävälineissämme.

You may also write in English.

SKRIVARKALLELSE: Dela din karriärstig med oss

I medlemstidningen Minerva publicerades under tidigare år våra medlemmars berättelser om sina egna karriärstigar. Det har önskats en fortsättning på serien, och nu är det dags. I vår berättelseserie Karriärstigar berättar Kvinnliga Akademiker om sin egen karriär, om händelser inom den som varit intressanta och ibland oväntade, funderar på vad som föranlett dessa, och vad som hjälpt kvinnorna att avancera inom sina karriärer.

Berättelserna om karriärstigarna ter sig intressanta i synnerhet för unga högskoleutbildade kvinnor, som är i början av sitt arbetsliv och sin karriärstig. Du kan sporra och uppmuntra dem med ditt eget exempel!

Om du vill dela din egen berättelse, till exempel komma ihåg ett lyckat byte av bana, eller om du känner någon inom din egen förening, vars spännande karriärstig förtjänar att uppmärksammas, tag modigt kontakt med Förbundets kansli.

Du kan sända ditt svar per e-post till sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi och grunda det till exempel på följande frågor:

 1. Vilka har varit vändpunkterna i din karriär?
 2. Hurudana val beträffande dina studier eller din karriär har du gjort, som sedda i retrospektiv har hjälpt dig att få dina jobb?
 3. Vilka faktorer och/eller egenskaper har hjälpt dig att bli sysselsatt efter att du utexaminerades från högskolan?
 4. Har du under ditt arbetsliv använt dig av förmåner som nu står i fara att elimineras, såsom vuxenutbildningsstödet eller alterneringsledigheten?
 5. Vad har fått dig att bli intresserad av föreningsverksamhet?
 6. Hur försäkrar du dig om att du har krafter i korstrycket mellan familj, arbete, förtroendeuppdrag och fritidsintressen?
 7. Vad drömmer du om beträffande din framtid?

Var snäll och skicka också ett foto av dig.

Vi tar emot texter året runt. Vi publicerar berättelser, förutom i medlemstidningen, också via övriga kommunikationskanaler.

Sivua on päivitetty viimeksi 6.2.2024

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.