Vaikuttaminen

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. on vuonna 1922 perustettu korkeakoulutettujen naisten järjestö. Liitto on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen 1325-verkoston, Suomen UN Womenin ja University Women of Europen jäsen. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema useassa YK-järjestössä ja sisarjärjestöjä 65 maassa. Päätavoitteemme ovat korkeakoulutuksen, työelämän ja kotoutumisen tasa-arvon edistäminen. Tuemme mielellämme myös myös muiden toimijoiden tasa-arvokampanjoita. Otathan yhteyttä: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

Akateemiset Naiset aluevaaleissa 2022

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1. ja ulkomailla 12.-15.1. Yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattu vaalit.fi-sivustolle. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan maakuntaa.

Ensimmäisiin aluevaltuustoihin kaikista ehdolla olevista 47 % on naisia. Esittelemme tässä heistä Akateemisissa Naisissa vaikuttavat osaajat. Äänestetään #lisäänaisiapäättäjiksi!

HTM Helena Aaltonen

69 vuotta, Kainuun hyvinvointialue, Kesk.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2015 –

Olen ollut kohta pari vuotta eläkkeellä aluekehitysasiantuntijan tehtävästä Kainuun liitossa.

Vaaliteemana Hyvinvoinnin puolesta koko Kainuussa

 • Tarpeen mukaiset palvelut kaikille: Terveyttä ja sosiaalipalvelua ottaen huomioon erilaisten ihmisryhmien tarpeet
 • Aluevaalit ovat myös aluekehitysvaalit
 • Aluevaalit ovat myös tasa-arvovaalit

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/20/ehdokkaat/5762?lang=fi-FI

Professori, FaT Marja Airaksinen

62 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Lähipalvelut säilytettävä.
 • Johtamista ja toimintakulttuuria kehitettävä osaavan henkilöstön pitämiseksi alalla.
 • Hyvinvointialueiden omaa palvelutuotantoa lisättävä, jotta rahat saadaan riittämään.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.webscale.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/4785?lang=fi-FI ja https://twitter.com/marjaairaksinen

Lähihoitaja, oikeustieteen opiskelija Georgiana Forsang

38 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Varmistetaan palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys hyvällä johtamisella ja työhyvinvoinnilla / Ensuring the quality of services and customer satisfaction through good management and well-being at work
 • Kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja nuorille ja lapsiperheille / Let’s develop preventive services for young people and families with children
 • Huomioidaan maahanmuuttajien tarpeet ja vahvuudet paremmin / Take better account of the needs and strengths of immigrants
 • Turvataan lähipalvelut kaikille / Securing local services for everyone

Lisätietoja: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064242213665

Tutkija, TtT Jutta Hartikainen

46 vuotta, Kymenlaakson hyvinvointialue, Kok.

Kouvolan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2019 –

Vaaliteemat:

 • alueiden ja palveluiden yhdenvertaisuus
 • palveluiden kustannustehokas tuottaminen
 • maakuntaveroa ei pidä säätää
 • digipalvelut tulee olla osa palveluvalikoimaa
 • asiantuntijuuden esim. hoitajien, arvostuksen nosto

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/10/ehdokkaat/803?lang=fi-FI ja https://www.facebook.com/jutta.hartikainen

HR-asiantuntija, lehtori, ETT, TM Pia Heikkinen

52 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, KD

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Tasapuoliset ja helposti saavutettavat palvelut myös ravitsemusterapeuttien vastaanotoille.
 • Palvelusetelit.
 • Sote-palvelujen rahoitus ja investoinnit kestävästi.
 • Työhyvinvointi takaa laadukkaan hoidon.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/5480?lang=fi-FI ja https://www.facebook.com/pia.a.heikkinen

Lehtori, FM, EK Ulla Kaukola

58 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, SDP

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen

Vaaliteemat:

 • Yhden luukun periaate
 • Katkeamattomat hoitoketjut
 • Omalääkärimalli
 • Moniammatilliset tiimit
 • Ennaltaehkäisy
 • Sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteensovittaminen
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmissa auttaminen

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/1322?lang=fi-FIwww.ullakaukola.fi ja https://twitter.com/UllaKaukola

Terveydenhuollon opettaja, erikoissairaanhoitaja, THM Pirjo Luokkala

59 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Kesk.

Vantaan Akateemiset Naiset ry;n jäsen 2022 –

Vaaliteemoina

 • Lasten ja perheiden turvallinen arki
 • Nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien oikeuksien toteutuminen
 • Sote-henkilöstön työssä jaksaminen
 • Lähipalveluiden turvaaminen

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/4541?lang=fi-FIwww.facebook.com/pirjoleenaluokkala ja www.facebook.com/luokkalapirjo

Tilastotieteilijä, FM Elina Nykyri

44 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Vas.

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Puolustan pienituloisia, vähemmistöjä, haavoittuvassa asemassa olevia.
 • Tulee panostaa henkilöstön hyvinvointiin, lähipalveluihin, julkiseen palvelutuotantoon, saavutettavuuteen ja ennaltaehkäisyyn.
 • Olen vantaalainen varavaltuutettu ja puoluevaltuuston jäsen, joka on vammais- ja järjestöaktiivi.
 • Olen toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa potilasjärjestöissä.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/662?lang=fi-FIwww.facebook.com/nykyrielina, www.instagram.com/elina.nykyri, www.twitter.com/elinanykyri ja https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/elina-nykyri/.

Yliopistotutkija, MMT, KM Ninni Saarinen

37 vuotta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Vihr.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton henkilöjäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tulee olla kaikkien helposti saavutettavissa.
 • Lapsia ja nuoria on tuettava niin kouluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/14/ehdokkaat/3022?lang=fi-FI ja  www.ninnisaarinen.fi

Ammatillinen erityisopettaja, KM Tanja Saarinen

38 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, PS

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2022 –

Vaaliteemat:

 • Nuorten mielen hyvinvointi keskiöön.
 • Oppilashuollon on pysyttävä kouluilla.
 • Pidetään kaikki mukana yhteiskunnassa.
 • Työntekijöiden hyvinvoinnista tinkimättä.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/5072?lang=fi-FI, https://vaalit.perussuomalaiset.fi/aluevaalit/ehdokas/tanja-saarinen ja https://mobile.twitter.com/tanja_saarinen

Lastentautien erikoislääkäri, LT Tiina Tuomela

61 vuotta, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, KD

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2021 –

Vaaliteemat:

 • Äänestä asiantuntija aluevaltuustoon.
 • Hoitoonpääsyä on nopeutettava.
 • Henkilökunnan työhyvinvointia ja palkkausta on parannettava.
 • Ennaltaehkäisevä työ kunniaan.
 • Peruspalvelut lähipalveluina.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/4/ehdokkaat/2105?lang=fi-FI ja  https://twitter.com/TuomelaTiina

FT, TtM, esh Ulla Tuominen

67 vuotta, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Kok.

Lahden Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2020 –

Vaaliteemat:

 • Hoitoon pääsyn oikea-aikaisuus on yksi perusedellytyksistä, joilla tulisi turvataan hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus.
 • Palvelujen tasa-arvoinen ja alueellinen saatavuus sekä palvelujen joustavuus asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Yksityisten, kolmannen sektorin ja julkisten palveluntuottajien saumaton yhteistyö.
 • Paljon palveluja tarvitsevien palveluja tulee koordinoida niin, että hoidon jatkuvuus turvataan.

Lisätietoja: https://twitter.com/ullat2011, https://twitter.com/UllaTuominen2 ja www.facebook.com/ullatuominen

Tutkija, TtT, psykiatrinen sairaanhoitaja Varpu Wiens

55 vuotta, Lapin hyvinvointialue, Vihr.

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry:n jäsen 2017 –

Vaaliteemat:

 • Haluan olla yhteistyössä tekemässä Lappiin hyvinvointialuetta, jossa asukkaiden hyvä arki ja mielekäs elämä on keskiössä.
 • Tutkijana nojaan tietoon perustuvan päätöksentekoon, mutta kokonaiskuvan muodostamiseksi rinnalle tarvitaan myös paikallista kokemustietoa.
 • Painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä toimissa, joita tarkoituksenmukaiset ja saumattomat palvelut tukevat.

Lisätietoja: https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/21/ehdokkaat/2043?lang=fi-FI ja  https://twitter.com/WiensVarpu

Liiton kuntavaalitavoitteet 2021

1. Päätöksenteon kannalta keskeistä on, ketkä päätöksiä tekevät.

Kannustimme puolueita varmistamaan, että niiden ehdokaslistat ovat mahdollisimman moninaisia. Edelleen kannustamme puolueita ja kuntia varmistamaan, että kunnanhallitusten, valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajista vähintään 40 % on naisia vuonna 2021.

2. Tasa-arvo ei toteudu itsestään

Tasa-arvoisessa kunnassa panostetaan koulutukseen ja kasvatukseen. Koulutusta ja kasvatusta koskevaa päätöksentekoa ohjaa tavoite oppimistulosten ja koulutusalojen sukupuolisegregaation purkamisesta.
Tasa-arvoisessa kunnassa tasa-arvoa edistetään suunnitelmallisesti. Kunta sisällyttää sukupuolinäkökulman budjetointinsa kaikkiin vaiheisiin. Kunnalla on ajantasainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteiden sukupuolivaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa.

3. Tasa-arvo alkaa varhaiskasvatuksesta

Tasa-arvoisessa kunnassa edistetään varhaiskasvatuksen sukupuolisensitiivisyyttä.
Tasa-arvoisessa kunnassa kaikilla koulutusasteilla huolehditaan tasa-arvosuunnitelmien säännöllisestä päivittämisestä.

4. Anonyymi rekrytointi ja neutraalit ammattinimikkeet tasa-arvoistavat työelämää

5. Samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka

6. Hoivavastuuta on jaettava tasaisemmin

7. Toimivat digipalvelut kuuluvat kaikille

8. Kotoutumisen tasa-arvo on taattava kunnissa

9. Järjestöt tarvitsevat kunnan tukea

Voit tutustua tavoitteisiimme tarkemmin erillisdokumentissa.

Kantelu eurooppalaisesta palkkaepätasa-arvosta tuotti tulosta

Kattojärjestömme University Women of Europe, UWE teki kesällä 2016 kantelun Euroopan neuvostolle Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta. Kantelu koski niitä 14 Euroopan neuvoston jäsenmaata, jotka hyväksyvät järjestökantelut. Kantelun käsittely annettiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Suomen osalta komitea totesi 29.6.2020 julkistamassaan ratkaisussa, että sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita, kun mittarina käytetään koko työmarkkinoiden sukupuolten palkkaeroa. Komitea katsoi myös Suomen oikeusturvakeinojen olevan puutteellisia tilanteessa, jossa henkilö irtisanotaan vastatoimena samapalkkavaatimukseen, koska laki ei velvoita työsuhteen palauttamiseen.

Sosiaalisten oikeuksien komitea totesi, että Suomen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka varmistavat sukupuolten palkkaeron kaventumisen kohtuullisessa ajassa.

Seuraamme aktiivisesti, miten Marinin hallitus huomioi suositukset.

Liiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 – 2023

1. Koulutuksen ja työelämän segregaatiota on purettava
2. Samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka
3. Kotoutumisen tasa-arvo on turvattava

Voit tutustua laajemmin tavoitteisiimme erillisdokumentissa.

Iloksemme kaikki tavoitteemme sisällytettiin Marinin hallituksen ohjelmaan.

Pekingin tasa-arvo-ohjelman rinnakkaisraportit

YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla.

YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvioinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Virallisen maaraportin lisäksi koostettava rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta. Suomen rinnakkaisraportista ja sen koordinoinnista vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL).

Suomen Akateemisten Naisten Liitto on kirjoittanut Peking +25- ja Peking+20- kansalaisjärjestöraportteihin koulutuksen ja talouden tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Raportit löytyvät NJKL:n verkkosivuilta.

 

Sivua on viimeksi päivitetty 3.1.2022