Tutkittua tietoa

#AkateemisetNaiset

Häkkinen, Mari 2018: ”Ikääntyneiden korkeasti koulutettujen naisten hyvinvointi : Helsingin Akateemiset Naiset ry:n eläkeikäisten jäsenten hyvinvointi ja sen edistämiseen liittyvät toiveet järjestötoiminnalle”. Opinnäytetyö. Metropolia.

Jyrkiäinen, Minna 2018: ”Helsingin Akateemiset Naiset ry:n jäsenten kokemuksia yhdistystoiminnasta”. Opinnäytetyö. Metropolia.

#Koulutus

Tanhua, Inkeri 2020: Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lahtinen, Jenni (toim.) 2019: ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä: Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston kanslia.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle: Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle (2017). Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Science Europe (2017): Practical Guide to Improving Gender Equality in Research Organizations

Kalenius, Aleksi (2014): Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970-2030 (OKM)

SYL (2014): Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla

Tilastokeskus (2012): Koulutusalojen välillä vain vähäisiä muutoksia 1970-2010

OKM (2010): Segregaation lieventämisryhmän loppuraportti

STM (2009): Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

STM (2009): Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa

#Samapalkka

Maarianvaara, Jukka (2018): Selvitys palkka-avoimuudesta (STM)

Laine, Pekka (2017): Työelämän muutosten vaikutukset miesten ja naisten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen kunta-alalla ja valtiolla 1995 – 2013 (STM)

Saari, Milja (2016): Samapalkkaisuuden politiikka (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE)

STM (2016) Samapalkkaisuusohjelma 2016 – 2019

EIGE (2015): Gender gap in pensions in the EU

European Commission (2014): Employment and Social Development in Europe 2013 (See Chapter 3: The gender impact of the [economic] crisis and the gap in total hours worked)

European Parliament (2015) Elderly women living alone: an update of their living conditions.

Palkansaajien tutkimuslaitos (2014): Suomalainen palkkataso EU-vertailussa Suomessa korkeasti koulutettujen palkat ovat suhteellisen matalia.

STM (2015): Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2010-2014

Verohallinto (2014): Naisten ja miesten tulot verovuonna 2012

#Tasaarvo

STM (2018) Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 – Väliraportti (Valtioneuvosto)

Tilastokeskus (2018): Sukupuolten tasa-arvo Suomessa

Björk, Anna et al. (2018) Tasaarvo eduskuntatyössä (Eduskunnan kanslia)

Elomäki, Anna et al. (2018) Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi (Valtioneuvosto)

STM (2018): Tasa-arvobarometri 2017

OECD (2018): Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries

Tilastokeskus (2016): Naiset ja miehet Suomessa 2016

OECD (2015): OECD 360 – Suomi 2015

STM (2014): Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa 2004 2014 – Arvioiva selvitys

Tilastokeskus (2014): Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Ks. myös Tilastokeskus: Sukupuolten tasa-arvo -sivusto.

#Väitöskirjapankki

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkosivuilla toimivaan väitöskirjapankkiin on koottu tietoja suomalaisista väitöskirjoista, jotka kuuluvat nais-, mies- ja sukupuolentutkimuksen alaan tai muuten käsittelevät sukupuolten tasa-arvon kannalta kiinnostavia kysymyksiä. Tällä hetkellä tietokannassa on yli 470 väitöskirjaa, jotka on julkaistu vuonna 2000 tai sen jälkeen.

Gradu: Määräaikainen työsuhde – uhka vai mahdollisuus? Kokemuksia määräaikaisuudesta ja määräaikaisten työntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta akateemisessa kontekstissa (2013)

Väitös: Määräaikainen työ ja perheellistyminen Suomessa 1984 – 2008 (2013)

Sivua on viimeksi päivitetty 20.8.2020