Liiton keskushallitus

Keskushallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Tehtävät

Keskushallitus johtaa Liiton toimintaa järjestön sääntöjen ja hyväksytyn strategian, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman pohjalta.

Keskushallitus valvoo Liiton hallintoa ja vastaa Liiton sekä Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoidosta.

Keskushallitus vastaa Liiton viestinnästä ja toiminnan kehittämisestä. Keskushallitus nimittää Liiton vuosittaiset työryhmät ja antaa nille valmistelutehtäviä järjestön toiminnan kehittämiseksi.

Keskushallituksen jäsenet osallistuvat työryhmätyöskentelyyn ja välittävät tietoa Liiton toiminnasta omiin paikallisyhdistyksiinsä.

Jäsenet

Keskushallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kahdeksan jäsentä. Keskushallituksen jäsenistä vähintään yhden olisi hyvä olla ruotsinkielinen.

Hallitusjäsenet asettaa ehdolle Liiton paikallisyhdistykset. Hallitusjäsenet valitaan Liiton vuosikokouksessa, joka järjestetään syksyisin.

Hallitusjäsenen kausi kestää kolme vuotta ja hänet voidaan valitaan samaan luottamustoimeen enintään kahdeksi kaudeksi.

Hallitusjäsenten yhteystiedot löydät täältä.

Kokoukset

Liiton keskushallituksella on vuosittain keskimäärin 5-7 kokousta. Lisäksijärjestetään tarpeen mukaan ad hoc -kokouksia. Varsinaisten jäsenen lisäksi kokouksissa on läsnä toimitusjohtaja sekä tarvittaessa Auroras-verkoston hankepäällikkö ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee kyseisen toimintavuoden viralliset edustajansa Naisjärjestöjen Keskusliitto – Finlands Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n (1), Suomen UN Women ry:n (1) ja Suomen 1325-verkoston virallisiin kokouksiin (1).

Keskushallituksen kokousten esityslistan valmistelee Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja. Esityslista lähetetään hallitusjäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, jonka valittu pöytäkirjantarkastaja tarkastaa sen valmistuttua. Pöytäkirja vahvistetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Jäsenistö voi tutustua keskushallituksen pöytäkirjoihin sekä aikaisempien toimikuntien ja työryhmien muistioihin Jäsensivuilla. Salasana on ilmoitettu jäsenillemme kymmenen kertaa vuodessa sähköpostitise lähetettävässä uutiskirjeessämme.

Seuraavat kokoukset

Kevätkauden 2021 varsinaiset kokoukset järjestetään 16.1.2021, 20.3.2021 ja 22.5.2021.

Kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

Esityslistalle toivottava aineisto tulee toimittaa Liiton toimistoon kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Sivua on päivitetty viimeksi 18.2.2021