Liiton keskushallitus

Keskushallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Tehtävät

Keskushallitus johtaa Liiton toimintaa järjestön sääntöjen ja hyväksytyn strategian, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman pohjalta.

Keskushallitus valvoo Liiton hallintoa ja vastaa Liiton sekä Testamenttirahaston hoidosta.

Keskushallitus vastaa Liiton viestinnästä ja toiminnan kehittämisestä. Keskushallitus nimittää Liiton vuosittaiset työryhmät ja antaa nille valmistelutehtäviä järjestön toiminnan kehittämiseksi.

Keskushallituksen jäsenet osallistuvat työryhmätyöskentelyyn ja välittävät tietoa Liiton toiminnasta omiin paikallisyhdistyksiinsä.

Jäsenet

Keskushallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yhdeksän jäsentä. Keskushallituksen jäsenistä vähintään yhden olisi hyvä olla ruotsinkielinen.

Hallitusjäsenet asettaa ehdolle Liiton paikallisyhdistykset. Hallitusjäsenet valitaan Liiton vuosikokouksessa, joka järjestetään syksyisin.

Hallitusjäsenen kausi kestää kolme vuotta ja hänet voidaan valitaan samaan luottamustoimeen enintään kahdeksi kaudeksi.

Kokoukset

Liiton keskushallituksella on vuosittain keskimäärin 5-7 kokousta. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ad hoc -kokouksia. Varsinaisten jäsenen lisäksi kokouksissa on läsnä toimitusjohtaja sekä tarvittaessa Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee kyseisen toimintavuoden viralliset edustajansa Naisjärjestöjen Keskusliitto – Finlands Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n (1), Suomen UN Women ry:n (1) ja Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston (aik. Suomen 1325-verkoston) virallisiin kokouksiin (1).

Keskushallituksen kokousten esityslistan valmistelee Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja. Esityslista lähetetään hallitusjäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, jonka valittu pöytäkirjantarkastaja tarkastaa sen valmistuttua. Pöytäkirja vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

Jäsenistö voi tutustua keskushallituksen pöytäkirjoihin sekä aikaisempien toimikuntien ja työryhmien muistioihin Jäsensivuilla.

Seuraavat kokoukset

Vuoden 2024 hallitus järjestäytyy 27.1.2024.

Kokousten pöytäkirjat löytyvät salasanasuojatuilta Jäsensivuiltamme. Salasanaa voi kysyä Liiton toimistolta.

Liiton hallituksen esityslistalle toivottavat esitykset ja siihen liittyvä aineisto tulee toimittaa Liiton toimistoon kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

Sivua on päivitetty viimeksi 8.1.2024

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.