Liiton keskushallitus

 

Keskushallituksen yhteystiedot löydät täältä.

 

Tehtävät

Keskushallitus johtaa Liiton toimintaa järjestön sääntöjen ja hyväksytyn strategian, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman pohjalta.

Keskushallitus valvoo Liiton hallintoa ja vastaa Liiton sekä Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoidosta.

Keskushallitus vastaa Liiton viestinnästä ja toiminnan kehittämisestä. Keskushallitus hyväksyy toimikuntien ja komiteoiden vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

Keskushallituksen jäsenet osallistuvat toimikuntatyöskentelyyn ja toimivat myös heille nimettyjen paikallisyhdistysten kummeina.

 

Jäsenet

Keskushallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yhdeksän jäsentä. Keskushallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava ruotsinkielinen.

Hallitusjäsenet asettaa ehdolle Liiton paikallisyhdistykset. Hallitusjäsenet valitaan Liiton vuosikokouksessa, joka järjestetään syksyisin.

Hallitusjäsenen kausi kestää kolme vuotta ja hänet voidaan valitaan samaan luottamustoimeen enintään kahdeksi kaudeksi.

Hallitusjäsenten yhteystiedot löydät täältä.

 

Kokoukset

Liiton keskushallituksella on vuosittain keskimäärin 5-7 kokousta. Varsinaisten jäsenen lisäksi kokouksissa on läsnä Liiton rahastonhoitaja ja toimitusjohtaja sekä Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee kyseisen toimintavuoden viralliset edustajansa Naisjärjestöjen Keskusliitto – Finlands Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n (2), Suomen UN Women ry:n (1) ja Suomen 1325-verkoston virallisiin kokouksiin (1) sekä edustajan Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston omistamien huoneistojen yhtiökokouksiin.

Keskushallituksen kokousten esityslistan valmistelee puheenjohtajan ohjauksessa Liiton toimitusjohtaja tai keskushallituksen sihteeri. Esityslista lähetetään hallitusjäsenille viikkoa ennen kokousta sekä muun aineiston samanaikaisesti tai sen valmistuttua ennen kokousta. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, jonka valittu pöytäkirjantarkastaja tarkastaa sen valmistuttua. Pöytäkirja vahvistetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Jäsenistö voi tutustua keskushallituksen ja toimikuntien pöytäkirjoihin Jäsensivuilla. Salasana on ilmoitettu jäsenillemme kymmenen kertaa vuodessa sähköpostitise lähetettävässä uutiskirjeessämme.

 

Seuraavat kokoukset

Kevätkauden 2019 varsinaiset kokoukset järjestetään 26.1.2019, 23.3.2019 ja 25.5.2019 klo 11.00 – 13.00. Syyskauden 2019 kokouspäivämäärät päätetään kevätkauden lopulla. Lisäksi järjestetään tarvittaessa sähköpostikokouksia.

Kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

Esityslistalle toivottava aineisto tulee toimittaa Liiton toimistoon kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

Sivua on päivitetty viimeksi 15.12.2018