Digiajan arjen taidot

Liiton testamenttirahasto rahoitti vuosina 2015 – 2021 Digiajan arjen taidot -hanketta, jossa vahvistettiin ikääntyneiden Akateemisten Naisten IT-taitoja.

Keväällä 2015 järjestystä tarvekartoituskyselystä ilmeni, että kysyntää IT-opetukselle löytyi jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Jokaisesta paikallisyhdistyksestä löytyi myös vapaaehtoisia, jotka mielellään opettivat yhdistyssisarilleen yksittäisiä arjen it-taitoja.

Syksyllä 2015 hankkeelle rekrytoitiin hankekoordinaattori, Tuula Maunula, jonka kanssa projektiryhmä suunnitteli ja toteutti pilottihankkeen. Pilottihankkeessa kootun testasi kohderyhmään kuuluvat jäsenemme, ja testauksessa saadun palautteen perusteella aineisto viimeisteltiin. Aineistossa keskityttiin gmail-sähköpostiosoitteen luomiseen ja verkkopankin käyttämiseen siinä muodossa kuin ne toimivat vuonna 2015.

Vuosina 2016-2018 sekä edelleen vuonna 2021 paikallisyhdistyksissä järjetettiin hankkeen tukemana tarveperustaisia IT-koulutuksia.

Lisätietoja hankkeesta antaa Liiton toimisto: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

 

Sivua on viimeksi päivitetty 9.11.2021

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.