Domestic Violence Met by Educated Women

DVMEW hanke logo väkivalta

SANL-FKAF toteutti 2013 – 2015 elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeen teemasta Domestic Violence Met by Educated Women (lyhennettynä DVMEW). Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO oli hankkeen kansallinen toimija ja se välitti hakemuksemme Euroopan komissiolle, joka myönsi 16.000 euron kansallisen rahoituksen kaksivuotiselle projektille. Projektissa oli mukana viisi eurooppalaista partneria.

Hankkeen päämääränä oli nostaa akateemisten naisten kokema perheväkivalta Euroopan laajuiselle agendalle. Oppimiskumppanuushankkeen partnerit tekivät kyselyjä ja pieniä selvityksiä eri maissa, analysoivat tuloksia ja kokosivat tietoja akateemisiin naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta. He järjestivät kuusi kansainvälistä ja useita kansallisia kokouksia tästä aiheesta.

Suomen tulokset

Suomessa on aikaisemmin tutkittu parisuhdeväkivaltaa kansallisilla kyselytutkimuksella vuosina 1997 sekä 2005. Hankkeessa julkistettavat tulokset perustuvat ensimmäiseen suunnattuun kartoitukseen korkeasti koulutettujen naisten parisuhdeväkivaltakokemuksista. Poimintoja kartoituksesta:

·    Reilu neljännes vastaajista on (ollut) väkivaltaisessa parisuhteessa.

·    Yleisimmät henkisen väkivallan muodot ovat naisen nöyryyttäminen nimittelemällä, mustasukkaisuus sekä väkivallalla uhkaileminen. Yleisimpiä fyysisen väkivallan muotoja ovat liikkumisen estäminen, läimäisy, potkiminen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen tai pakottamisen yritys.

·    Väkivalta aiheutti voimakkaasti häpeää, pelkoa, vihaa sekä masennusta.

·    Naiset hakivat vähän apua väkivaltaan. Yleisimmät syyt, miksei apua haettu suhteen aikana, olivat muun muassa häpeä ja pelko kostosta.

·    Eniten apua parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset saivat ystäviltä, perheenjäseniltä, terveyskeskuksista sekä turvakodeista.

Viestintä

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingissä 8.5.2015. Projektia ja sen sisältöä on esitelty myös Akateemisten Naisten jäsenlehti Minervassa 3/2013 sekä TK Maiju Pitkäsen haastattelussa Helsingin ylipiston verkkosivuilla. Lisäksi Maiju Pitkänen on postannut kyselytutkimuksen keskeisistä tuloksista myös Akateemiset naiset -blogisssamme.

 

Lisätietoja: Emeritaprofessori Raija Sollamo, raija.sollamo(a)helsinki.fi ja maiju.pitkanen(a)helsinki.fi

ja projektin johtoryhmän jäseniltä:

Professori emerita Anna-Maija Sjöberg amksjoberg(a)gmail.com

Professori Eija Paavilainen eija.paavilainen(a)uta.fi

Tutkijatohtori Sanna Saksela-Bergholm ssaksela(a)mappi.helsinki.fi

 

English summary about the project.

The resolution of the project group (9.5.2015).

Contact persons of the project.

More information about the project in English can be found at http://violencewomen.wordpress.com/

 

 

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 9.11.2021.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.