Tarina

Koulutus – tie vapauteen ja vastuuseen

Vuonna 1922 perustetun Suomen Akateemisten Naisten Liiton – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n puheenjohtajat olivat alojensa pioneereja. Heidän johtamanaan Liitto ja sen jäsenyhdistykset keskittyivät alkuvuosikymmeninä kannustamaan naisia opiskelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Se tehtiin verkostoitumalla ja nostamalla esikuvallisia naisia yleiseen tietoisuuteen.

Naisten kouluttautumisen halu ja koulutuksen tärkeys elämän rakenteissa ovat olleet suomalaisen naisliikkeen ydintä. Koulutus oli tie vapauteen ja irti perhevallasta, koska se tarjosi naisille mahdollisuuden päästä työelämään, jos avioliittoa ei tullut solmituksi. Koulutuksesta muodostui tytöille annettava aineeton perintö. Koulutuksen avulla naiset myös pyrkivät saamaan jalansijan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kansainvälinen yhteistyö oli Akateemisille Naisille hyvin tärkeää, kun ensimmäiset naiset raivasivat tietään akateemiseen maailmaan ja pitivät yllä kielitaitoaan. Myöhemmin YK-yhteydet pitivät suomalaiset jäsenet keskustelun aallonharjalla.

1970-luvun alun uusi radikaali naisliike kyseenalaisti vanhojen naisjärjestöjen toiminnan ja pakotti myös Akateemiset Naiset pohtimaan järjestönsä linjauksia. Laajamittainen toiminta ja yhdistysten monimuotoinen ohjelma vetivät kuitenkin puoleensa yhä uusia jäseniä aina 1990-luvun alkupuolelle saakka, jolloin talouslama verotti myös järjestöjen jäsenmääriä. 2000-luvun lopulla jäsenmäärä lähti uuteen nousuun.

Liittoa johtaa KTM Kirsi Jokikokko (2019 -). Kirsi on kauppatieteiden maisteri ja hän työskentelee yritysmaailmassa. Ennen Liiton puheenjohtajan tehtäväänsä Kirsi toimi Liiton I varapuheenjohtajana sekä toimi Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Akateemisten Naisten lisäksi hän on mukana nuorkauppakamaritoiminnassa.

Vuodet vierivät

1870 Maria Tschetschulin suorittaa tsaarin myöntämällä erivapaudella ylioppilastutkinnon

1878 Rosina Heikel valmistuu lääkäriksi ensimmäisenä naisena Pohjoismaissa

1882 Emma Irene Åström valmistuu maisteriksi ensimmäisenä naisena Suomessa

1895 Karolina Eskelin väittelee ensimmäisenä naisena Suomessa

1919 Ensimmäinen maailmansota päättyy ja YK:n edeltäjä Kansainliitto perustetaan

1920 Koulutuksen ja rauhanaatteen puolestapuhujat perustavat Akateemisten Naisten maailmanjärjestön (International Federation of University Women, IFUW) Lontoossa

1922 Suomen Akateemisten Naisten Liitto perustetaan

1927 Helsingissä toimii suomen- sekä ruotsinkielinen paikallisyhdistys

1928 Seuraavat paikallisyhdistykset perustetaan Raumalle, Turkuun ja Jyväskylään

1955 Akateemisissa Naisissa toimii 17 paikallisyhdistystä

1959 Akateemisten Naisten maailmankonferenssi järjestetään Helsingissä

1970 IFUW:ssa on 55 maajärjestöä

1977 Helsingin Akateemiset Naiset ry. juhlii 50-vuotista taivaltaan naisasiateemalla julkaisemalla teoksen Suomalaisia vaikuttajanaisia

1980 Suomalaisia vaikuttajanaisia sai toisen osan Työtä ja tuloksia. Suomalaisia vaikuttajanaisia

1980 Perustetaan University Women of Europe (UWE) -kattojärjestö

1982 Liitossa on 28 paikallisyhdistystä

1983 Ritva-Liisa Karvetti valitaan IFUW:n puheenjohtajaksi

1989 Akateemisten Naisten maailmankonferenssi järjestetään Espoossa

1997 Liiton 75-vuotisjuhlat, joissa on puhujina muun muassa YK:n ihmisoikeusraportoija Elisabeth Rehn, Helsingin kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen ja eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen

1997 julkaistaan Liiton historiikki Osaavat osallistujat – SANL 1922–1997

2004 Jäseniltä saadut testamenttilahjoitukset yhdistetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahastoksi (vuonna 2021 nimi muutetaan Testamenttirahastoksi)

2005 Liitto järjestää ensimmäisen International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuman New Yorkissa YK-kokouksen yhteydessä yhteistyökumppaneinaan Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry., Suomen NNKY-liitto ja Suomen UN Women

2007 Liiton nimikkorahasto perustetaan Suomen Kulttuurirahastoon tukemaan taloudellisesti naistutkijoiden työtä

2008 Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kokous järjestetään Turussa

2011 Luetaan yhdessä -verkoston hallinnointi siirtyy Zontilta Liitolle, Auroras-verkosto aloittaa toimintansa pian sen jälkeen

2012 Euroopan Akateemisten Naisten konferenssi ja vuosikokous järjestetään Helsingissä

2012 Liiton sääntöihin lisätään jäsenyyteen oikeuttavaksi tutkinnoksi ylempi amk-tutkinto (vuonna 2021 myös alempi amk-tutkinto)

2012 Liitolle palkataan asiamies (myöhemmin nimike muutetaan toimitusjohtajaksi)

2013 Professori Helena Ranta aloittaa Liiton puheenjohtajana

2013 Liitto aloittaa kansainvälisen, kaksivuotisen selvityshankkeen korkeakoulutettujen naisten kohtaamasta perheväkivallasta

2013 julkaistaan historiantutkimus Korkeasti koulutetut naiset – Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia (SKS)

2014 Liitto ja eduskunnan naisverkosto järjestävät seminaarin ihmiskaupasta

2015 Liitto aloittaa Digiajan arjen taidot -hankkeen ikääntyneiden naisten it-taitojen vahvistamiseksi

2016 OTK Tuija Brax aloittaa Liiton puheenjohtajana

2016 Liitto osallistuu Euroopan Akateemisten Naisten palkkaepätasa-arvosta Euroopan neuvostolle tehtyyn kanteluun

2016 Liitto ja eduskunnan naisverkosto järjestävät seminaarin naisyrittäjyydestä

2017 Liitto järjestää seminaarin perhevapaiden uudistamisesta eduskunnan naisverkoston ja Mothers in Business ry:n kanssa

2018 Liitto aloittaa valtakunnallisen Työn murros: Uutta teknologiaa ja osaamista -seminaarisarjan

2018 Liitto myöntää ensimmäiset Vuoden jäsentekopalkinnot

2019 KTM Kirsi Jokikokko aloittaa Liiton puheenjohtajana

2019 Liitto järjestää Akateemisten Naisten Itämeren alueen seminaarin Helsingissä

2019 Liitto kutsutaan mukaan kolmivuotiseen eurooppalaiseen tasa-arvohankkeeseen

2020 Liitto järjestää ensimmäisen Helena Ranta Forumin laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa

2021 Liitto järjestää jo vuorossaan 15. International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuman yhdessä NJKL:n, NYTKIS ry:n, Suomen NNKY-liiton ja Suomen UN Womenin kanssa

2021 Liitto emännöi UWEN verkkokonferenssia ja -vuosikokousta

2022 Liitto julkistaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Liiton ja 18 paikallisyhdistyksen esittelyvideot

 

Sivua on viimeksi päivitetty 6.5.2022

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.