Tulevat tapahtumat

KIRJOITTAJAKUTSU: Jaa urapolkusi kanssamme

Jäsenlehti Minervassa julkaistiin takavuosina jäsentemme kertomuksia heidän omista urapoluistaan. Sarjaa on toivottu takaisin, ja nyt on sen aika.

Urapolkuja-juttusarjassamme Akateemiset Naiset kertovat omasta työurastaan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan.

Urapolkutarinat kiinnostavat erityisesti työuraansa aloittelevia nuoria korkeakoulutettuja naisia, joiden polku on vasta alussa. Voit rohkaista ja kannustaa heitä omalla esimerkilläsi!

Jos sinä haluat kertoa oman tarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, jonka jännittävä urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä Liiton toimistoon.

Voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi vastauksesi esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?
 2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat auttaneet sinua saamaan työsi?
 3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi korkeakoulusta valmistumisen jälkeen?
 4. Oletko hyödyntänyt urallasi nyt leikkauslistalla olevia etuuksia kuten esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai vuorotteluvapaata?
 5. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?
 6. Miten varmistat oman jaksamisesi perheen, työn, luottamustehtävien ja harrastusten ristipaineessa?
 7. Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Lähetäthän myös kasvokuvasi.

Otamme tekstejä vastaan ympäri vuoden. Julkaisemme tarinoita jäsenlehden ohella myös muissa viestintävälineissämme.

You may also write in English.

SKRIVARKALLELSE: Dela din karriärstig med oss

I medlemstidningen Minerva publicerades under tidigare år våra medlemmars berättelser om sina egna karriärstigar. Det har önskats en fortsättning på serien, och nu är det dags. I vår berättelseserie Karriärstigar berättar Kvinnliga Akademiker om sin egen karriär, om händelser inom den som varit intressanta och ibland oväntade, funderar på vad som föranlett dessa, och vad som hjälpt kvinnorna att avancera inom sina karriärer.

Berättelserna om karriärstigarna ter sig intressanta i synnerhet för unga högskoleutbildade kvinnor, som är i början av sitt arbetsliv och sin karriärstig. Du kan sporra och uppmuntra dem med ditt eget exempel!

Om du vill dela din egen berättelse, till exempel komma ihåg ett lyckat byte av bana, eller om du känner någon inom din egen förening, vars spännande karriärstig förtjänar att uppmärksammas, tag modigt kontakt med Förbundets kansli.

Du kan sända ditt svar per e-post till sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi och grunda det till exempel på följande frågor:

 1. Vilka har varit vändpunkterna i din karriär?
 2. Hurudana val beträffande dina studier eller din karriär har du gjort, som sedda i retrospektiv har hjälpt dig att få dina jobb?
 3. Vilka faktorer och/eller egenskaper har hjälpt dig att bli sysselsatt efter att du utexaminerades från högskolan?
 4. Har du under ditt arbetsliv använt dig av förmåner som nu står i fara att elimineras, såsom vuxenutbildningsstödet eller alterneringsledigheten?
 5. Vad har fått dig att bli intresserad av föreningsverksamhet?
 6. Hur försäkrar du dig om att du har krafter i korstrycket mellan familj, arbete, förtroendeuppdrag och fritidsintressen?
 7. Vad drömmer du om beträffande din framtid?

Var snäll och skicka också ett foto av dig.

Vi tar emot texter året runt. Vi publicerar berättelser, förutom i medlemstidningen, också via övriga kommunikationskanaler.

Sivua on päivitetty viimeksi 6.2.2024


Ehdota Vuoden Jäsentekopalkintoa 2024

KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.
 2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.
 3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat.
  Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:
  • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
  • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
  • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
  • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.
 4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.
 5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.
 6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniamainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniamaininnat palkita rahallisesti.
 7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.
 8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

Vuoden Jäsentekopalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Lisätietoja: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

Föreslå medlemsdådspris år2024

TÄVLINGSREGLER

 1. Vilken som helst medlem, lokalförening eller föreningsfadder kan föreslå en pristagare med anledning av att den tagit fram en bra praxis. Förslag till pristagare bör lämnas in inom april månad.
 2. Sådana bra praxisar kan belönas, som hjälper Akademiska kvinnor som organisation och vilken det skulle löna sig för alla medlemsföreningar att införliva i sin verksamhet.
 3. Förslagen kan grunda sig på följande tävlingskategorier: digikunskap, medlemsanskaffning, programutbud, och en jokerkategori. Man kan också låta bli att välja kategori, motiveringen avgör. Ovannämnda kategorier kan förstås i vid bemärkelse:
  • Digikunskap inbegriper alla föreningens medlemskommunikations it-lösningar och alla medel för att höja medlemmarnas kunskapsnivå inom it.
  • Medlemsanskaffning kan igen förstås med alla de kommunikationsinnovationer, genom vilka man lyckats öka medlemsantalet.
  • Programutbudskategorin innehåller till exempel de händelseformer, som så brett som möjligt kunnat tillgodose alla medlemmar av vitt skilda åldrar.
  • Den fjärde kategorin är jokerkategorin. Har din förening en bra praxis som inte faller under någon av de tre tidigare nämnda kategorierna? Föreslå den under Jokerkategorin.
 4. Praxisen bör vara högst fem år gammal.
 5. Samma förenings samma praxis kan föreslås bara en gång.
 6. Priset för Medlemsdådet är 250 euro/förslag. Prissumman som delas är 1000 euro. Förslagen som belönas är högst fyra till antalet. Därtill kan det utdelas hedersomnämnanden, till exempel för sådana projekt som ännu bara håller på att utvecklas. Om det inte finns fyra kandidater som tävlar om prissumman, kan också hedersomnämnandena belönas med penningpris.
 7. Pristagarna utses årligen av Förbundets centralstyrelse och vinnarna meddelas på Förbundets årsmöte.
 8. Reglerna kan vid behov ses över om till exempel Förbundets ekonomiska ställningar föranleder det.

Priset för årets medlemsdåd delades ut första gången år 2018.
Tilläggsinformation: sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi.


SAVE THE DATE: 5.4.2024 Helsinki: The Future of Women, Peace and Security Co-Operation in EU and NATO

Suomen Akateemisten Naisten Liitto järjestää perjantaina 5.4.2024 kello 10.00–12.00 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, 00100 Helsinki) seminaarin EU:n ja Naton Naiset, rauha ja turvallisuus -työstä. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa kello 9.30.

Suomi on jo pitkään edistänyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus toimeenpanoa Suomessa ja EU:ssa. Toivomme, että Suomi jatkaa tätä arvokasta työtään myös Natossa.

Alkanut vuosi on monin tavoin merkityksellinen kansainväliselle Naiset, rauha ja turvallisuus -yhteistyölle. EU:n nykyinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintakausi (2019 – 2024) päättyy, ja marraskuussa valta mitä todennäköisemmin vaihtuu Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Mitä nämä muutokset merkitsevät EU:n ja Naton Naiset, rauha ja turvallisuus -työlle? Millaisen roolin Suomi voi tässä työssä ottaa?

Haluamme kansainvälisellä asiantuntijaseminaarillamme lisätä tietoisuutta EU:n ja Naton Naiset, rauha ja turvallisuus -työstä sekä käydä keskustelua siitä, miten tätä työtä voitaisiin kehittää. Akateemisille Naisille on myös tärkeää nostaa esiin, millaisia ura- ja vaikuttamismahdollisuuksia EU ja Nato tarjoavat suomalaisilla naisille ja heidän asiantuntemukselleen.

Yhteistyökumppanit: Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto ja Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö

Tiedot päivittyvät.


REGISTER NOW: 14.3.2024 New York: 18th International Helvi Sipilä seminar: Gender Responsive Budgeting – the Core Tool for Gender Equal future

Time: Thursday 14 March 2024 9.00–10.15 am EST (New York), 16–17.15 pm EET (Helsinki)
Place: Permanent Mission of Finland to the United Nations, 605 Third Avenue, 35 Floor, New York.

Welcome to the 18th International Helvi Sipilä Seminar at the UN CSW68. In the seminar, we will focus on how gender responsive budgeting can act as a powerful tool in improving the status of women. We look at the perspectives of the future and present concrete actions with which we can promote gender equality and raise women from poverty in our society.

The seminar offers an opportunity to delve deeper into researched knowledge about gender equality and presents practical tools and good practices that can be applied to gender-responsive budgeting. In addition, we discuss the commitment of the central government and its role in promoting gender responsive budgeting. 

The registration is now open for CSW participants in New York.

The seminar will be recorded and shared afterwards via https://akateemisetnaiset.fi.

PROGRAM (Draft)

9.00 am Welcome
Jutta Hartikainen, Finnish Federation of Graduate Women
Anne Pönni, Young Women’s Christian Association of Finland YWCA

9:10 am Opening
Sanni Grahn-Laasonen, Minister of Social Security, Ministry of Social Affairs and Health

9:25 am Keynote
Zohra Khan, Senior Policy Advisor, Governance and National Planning, UN Women

9.45 am Discussion
Inka Hopsu, Chair, the Coalition of Finnish Women Associations NYTKIS
Zohra Khan, Senior Policy Advisor, Governance and National Planning, UN Women
Saara-Sofia Sirén, President, the National Council of Women of Finland
TBD, xxxxx

10:10 Closing
Elina Kalkku, Ambassador, Permanent Representative (PR), Permanent Mission of Finland to the UN, New York

Organizers: Coalition of Finnish Women Associations NYTKIS, Finnish Federation of Graduate Women, National Council of Women of Finland, UN Women Finland and Young Women’s Christian Association of Finland

*****

Helvi Sipilä (1915–2009) was a Finnish lawyer, diplomat and the first female Assistant Secretary-General of the UN. Sipilä received numerous national and international awards including twelve honorary doctorates, and she was granted the honorary title of State Minister in 2001. She held global leadership positions in several organisations, including the International Federation of Women Lawyers and the International Council of Women.

The first international Helvi Sipilä Seminar was organized at the CSW50 in 2006 under the theme “She has Power in her Hands” to commemorate the Centennial (1906-2006) of Finland being the first country in the world to grant the Full Political Rights to all citizens over the age of 24 years.


Lähde tutustumaan Nepal-hankkeeseemme, DL 28.3.2024

Sisarjärjestömme Nepal Association of University Women (NAUW) kutsuu Suomen Akateemisten Naisten Liiton jäsenet vieraakseen Kathmanduun 9. – 18.11.2024.

Vuonna 2020 alkanut yhteistyö Nepalin Akateemisten Naisten kanssa jatkuu edelleen. Nyt on aika lähteä vierailulle! Voit tutustua yhteistyöhömme Liiton blogissa.

Matkaohjelma koostuu NAUW:n meille järjestämästä ohjelmasta (3 pv),
jonka aikana tutustutaan mm. sisarjärjestömme toimintaan ja vieraillaan
Kathamandun ulkopuolella tapaamassa projektissa mukana olevien kylien
naisia. Tämän lisäksi (4 pv) tutustutaan Kathmanduun ja sen ympäristön
nähtävyyksiin sekä alueen rikkaaseen ja mielenkiintoiseen historiaan.
Kaiken kruunaa kaunis Himalajan vuoristo, jonka lumihuippuja voimme
ihastella Nagarkotin alueelta.

Matka on omakustanteinen ryhmämatka (7 -10 hlö). Lisätietoja matkasta antaa Liiton kansainvälisyystyöryhmän jäsen Heli Isohookana: heli.isohookana@gmail.com. Ilmoittauduthan Helille 28.3.2024 mennessä.

Matkaohjelma (pdf) ja matkaehdot (pdf).


6.3.2024 Tutkija kylässä: Tasa-arvon edistäminen korkeakouluympäristössä – NAU-hanke Laurea-ammattikorkeakoulussa

Suomi on EU:n toiseksi segregoitunein maa (EIGE 2023). Vain noin kymmenes suomalaisista palkansaajista työskentelee sellaisissa ammateissa, joissa on vähintään 40 % sekä naisia että miehiä. Työelämän segregaatio ylläpitää sukupuolten välistä palkkaeroa sekä jäykistää työmarkkinoita. Eriytyminen alkaa jo koulussa ja näkyy nuorten toiveammateissa. Stereotypiat sekä pelko syrjityksi tulemisesta voi estää nuoria hakeutumasta alalle, jolla he olisivat vähemmistön edustajana.

Maaliskuun Tutkija kylässä -zoomissa keskiviikkona 6.3.2024 klo 17.00 – 18.00 perehdymme geronomi (AMK), gerontologi (TtM), väitöskirjatutkija (gerontologinen sosiaalityö) ja TKI-asiantuntija Piia Tiilikallion johdolla Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tasa-arvokokemuksiin opiskeluympäristössä ja työharjoittelussa. Varaamme aikaa keskustelulle.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa! Voit osallistua tapahtumaan tällä linkillä. Meeting ID: 863 8485 8708.

Lue lisää NAU-hankkeesta: https://www.laurea.fi/hankkeet/n/naiset-tasa-arvoisesti-uralle/

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.