Tulevat tapahtumat

KIRJOITTAJAKUTSU: Jaa urapolkusi kanssamme

Jäsenlehti Minervassa julkaistiin takavuosina jäsentemme kertomuksia heidän omista urapoluistaan. Sarjaa on toivottu takaisin, ja nyt on sen aika.

Urapolkuja-juttusarjassamme Akateemiset Naiset kertovat omasta työurastaan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan.

Urapolkutarinat kiinnostavat erityisesti työuraansa aloittelevia nuoria korkeakoulutettuja naisia, joiden polku on vasta alussa. Voit rohkaista ja kannustaa heitä omalla esimerkilläsi!

Jos sinä haluat kertoa oman tarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, jonka jännittävä urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä Liiton toimistoon.

Voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi vastauksesi esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?
 2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat auttaneet sinua saamaan työsi?
 3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi korkeakoulusta valmistumisen jälkeen?
 4. Oletko hyödyntänyt urallasi nyt leikkauslistalla olevia etuuksia kuten esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai vuorotteluvapaata?
 5. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?
 6. Miten varmistat oman jaksamisesi perheen, työn, luottamustehtävien ja harrastusten ristipaineessa?
 7. Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Lähetäthän myös kasvokuvasi.

Otamme tekstejä vastaan ympäri vuoden. Julkaisemme tarinoita jäsenlehden ohella myös muissa viestintävälineissämme.

You may also write in English.

SKRIVARKALLELSE: Dela din karriärstig med oss

I medlemstidningen Minerva publicerades under tidigare år våra medlemmars berättelser om sina egna karriärstigar. Det har önskats en fortsättning på serien, och nu är det dags. I vår berättelseserie Karriärstigar berättar Kvinnliga Akademiker om sin egen karriär, om händelser inom den som varit intressanta och ibland oväntade, funderar på vad som föranlett dessa, och vad som hjälpt kvinnorna att avancera inom sina karriärer.

Berättelserna om karriärstigarna ter sig intressanta i synnerhet för unga högskoleutbildade kvinnor, som är i början av sitt arbetsliv och sin karriärstig. Du kan sporra och uppmuntra dem med ditt eget exempel!

Om du vill dela din egen berättelse, till exempel komma ihåg ett lyckat byte av bana, eller om du känner någon inom din egen förening, vars spännande karriärstig förtjänar att uppmärksammas, tag modigt kontakt med Förbundets kansli.

Du kan sända ditt svar per e-post till sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi och grunda det till exempel på följande frågor:

 1. Vilka har varit vändpunkterna i din karriär?
 2. Hurudana val beträffande dina studier eller din karriär har du gjort, som sedda i retrospektiv har hjälpt dig att få dina jobb?
 3. Vilka faktorer och/eller egenskaper har hjälpt dig att bli sysselsatt efter att du utexaminerades från högskolan?
 4. Har du under ditt arbetsliv använt dig av förmåner som nu står i fara att elimineras, såsom vuxenutbildningsstödet eller alterneringsledigheten?
 5. Vad har fått dig att bli intresserad av föreningsverksamhet?
 6. Hur försäkrar du dig om att du har krafter i korstrycket mellan familj, arbete, förtroendeuppdrag och fritidsintressen?
 7. Vad drömmer du om beträffande din framtid?

Var snäll och skicka också ett foto av dig.

Vi tar emot texter året runt. Vi publicerar berättelser, förutom i medlemstidningen, också via övriga kommunikationskanaler.

Sivua on päivitetty viimeksi 6.2.2024

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.